Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou včetně experimentálně sestavených regionálních input-output tabulek

Popis ekonomiky regionu patří mezi metodicky nejsložitější statistickou úlohu. Přestože jsou regionální údaje velmi žádané a nabídka regionálních ukazatelů pestrá, údaje o komplexním popisu ekonomiky regionu velmi často chybí. V zemích EU je povinnost sestavovat tzv. regionální účty, které však nepokrývají celou sekvenci účtů a nepokrývají ani výdajovou metodu odhadu hrubého domácího produktu. Oficiální regionální účty České republiky podle metodiky Eurostatu sestavuje Český statistický úřad (zde). Poptávka odborné veřejnosti po detailních regionálních údajích je neustále velmi významná, především pokud jde o modelování dopadů různých ekonomických událostí na regionální ekonomiku. Pro tyto účely je velmi užitečné používat regionální input-output tabulky (RIOT), které však obvykle nejsou získatelné ze zdrojů oficiální statistiky a jsou proto často předmětem akademického výzkumu.

V rámci tříletého grantu financovaného Grantovou agenturou České republiky pracovníci katedry ekonomické statistiky VŠE sestavili regionální input-output tabulky, které propojují výrobní a výdajovou metodu odhadu hrubého domácího produktu. Tyto tabulky jsou sestaveny pro všech 14 krajů České republiky za rok 2011 v metodickém standardu národního účetnictví ESA 1995. Tabulky jsou symetrické typu produkt x produkt v základních cenách. Nominální údaje jsou k dispozici podle sekcí klasifikace CZ-NACE (pojetí je identické s CZ-CPA) a technické koeficienty na úrovni dvou míst klasifikace CZ-NACE. Tento způsob prezentace odpovídá spolehlivosti výsledných údajů, které jsou založeny na ekonomicko-statistických modelech.

 

Řešitelský tým projektu:

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (vedoucí)

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

 

Dále spolupracovali:

Ing. Jaroslav Kahoun

Ing. et Ing. Jana Kramulová, Ph.D.

Ing. Petr Musil, Ph.D.

 

Informace o metodice sestavování tabulek jsou dostupné například v:

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna. Regional Input-output Tables: Practical Aspects of its Compilation for the Regions of the Czech Republic. Ekonomický časopis. 2016, roč. 64, č. 1, s. 56–69. ISSN 0013-3035.

SIXTA, Jaroslav, FISCHER, Jakub. Regional Input-Output Models: Assessment of the Impact of Investment in Infrastructure on the Regional Economy. In: Mathematical Methods in Economics 2015 (MME). Plzeň : University of West Bohemia, 2015, s. 719–724. ISBN 978-80-261-0539-8.

SIXTA, Jaroslav, FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna. Information Hidden in Regional InputOutput Tables. In: 16th ASMDA 2015 Conference and Demographics 2015 Proceedings. Piraeus : University of Piraeus, 2015, s. 907–914.

 

Dokumenty ke stažení:

Metodika a použití input-output tabulek

Regionální input-output tabulky ČR za rok 2013, celkové tabulky podle sekcí CZ-CPA (metodika ESA 2010)

Regionální input i output koeficienty pro tabulku užití dovážené produkce za rok 2013. Tabulky typu produkt x produkt, základní běžné ceny (metodika ESA 2010)

Regionální input i output koeficienty pro tabulku užití domácí (regionální) produkce za rok 2013. Tabulky typu produkt x produkt, základní běžné ceny (metodika ESA 2010)

Input-output koeficienty zaměstnanosti za rok 2013, celkové tabulky podle CZ-CPA (metodika ESA 2010)

Regionální input-output tabulky ČR za rok 2011, celkové tabulky podle sekcí CZ-CPA (metodika ESA 1995)

Regionální input-output tabulky ČR za rok 2011, účet zboží a služeb (metodika ESA 1995)

– Regionální input-output tabulky ČR za rok 2011, celkové tabulky, technické koeficienty

Regionální input-output tabulky ČR za rok 2011, užití regionální produkce, technické koeficienty (metodika ESA 1995)

Regionální input-output tabulky ČR za rok 2011, užití dovážené produkce, technické koeficienty (metodika ESA 1995)