Články v časopise – recenzované

BLATNÁ, Dagmar, HUDRLÍKOVÁ, Lenka. Analýza indikátorů Evropa 2020 regresní analýzou. Acta Oeconomica Pragensia, 2014, roč. 22, č. 1, s. 72–93. ISSN 1804-2112.

ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr, MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. Regional price levels in the Czech Republic – preliminary results and application. Regionální studia, 2012, roč. 6, č. 2, s. 52–57. ISSN 1803-1471.

ČADIL, Jan, VLTAVSKÁ, Kristýna, KREJČÍ, Igor, HARTMAN, David, BRABEC, Marek. Aggregate Production Function and Income Identity – Empirical Analysis. International Journal of Economic Sciences, 2017, roč. 6, č. 1, s. 1–7. ISSN 1804-9796.

DUSPIVOVÁ, Kateřina. Zachycení zaměstaneckých opcí na akcie v českých národních účtech podle SNA 2008. Statistika [CD-ROM], 2010, roč. 90, č. 5, s. 386–397. ISSN 0322-788X.

DUSPIVOVÁ, Kateřina, MATĚJKA, Martin. The Czech Wage Distribution and the Minimum Wage Impacts: the Empirical Analysis. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 2, s. 61–75. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engt/9600346C9A/$File/180213q2061.pdf.

DUSPIVOVÁ, Kateřina, SPÁČIL, Pavel. The Czech Labour Market and the Current Economic Crisis: What Can the Linked Employer-Employee Data Tell Us? Statistika, 2011, roč. 48, č. 4, s. 22–34. ISSN 0322-788X. ISSN 1804-8765 online.

DUSPIVOVÁ, Kateřina, SPÁČIL, Pavel. Dopad současné hospodářské krize na zaměstnanost v ekonomických subjektech s 250 a více zaměstnanci. Statistika, 2010, roč. 90, č. 6, s. 459–478. ISSN 0322-788X.

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub. Analýza dopadu odstranění věkové hranice 26 let na veřejné rozpočty. Aula, 2009, roč. 17, č. 2, s. 1–10. ISSN 1210-6658.

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Private Rate of Return on Human Capital Investment in the Czech Republic: Differences by Study Fields. Statistika, 2012, roč. 49, č. 1, s. 23–30. ISSN 0322-788X.

FISCHER, Jakub. K vybraným problémům statistického zachycení úrovně vzdělání a vzdělávání populace. Demografie [online], 2013, roč. 53, č. 3, s. 228–230. ISSN 0011-8265. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1803-13-q3_2013.

FISCHER, Jakub, HELMAN, Karel, KRAMULOVÁ, Jana, PETKOVOVÁ, Ludmila, ZEMAN, Jan. Sustainable Development Indicators at the Regional Level in the Czech Republic. Statistika, 2013, roč. 93, č. 1, s. 5–18. ISSN 0322-788X.

FISCHER, Jakub, LIPOVSKÁ, Hana. The work-study dilemma of Czech undergaduates. Eries Journal [online], 2014, roč. 7, č. 3–4, s. 45–52. ISSN 2336-2375. URL:http://www.eriesjournal.com/_papers/article_248.pdf.

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Jaké je postavení studentů vysokých škol po dvaceti letech transformace vysokého školství. Demografie [CD-ROM], 2010, roč. 52, č. 4, s. 165–173. ISSN 0011-8265.

FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna, KREJČÍ, Igor. Dopad revizí v národních účtech na odhady odvozeného indikátoru. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 4, s. 20–33. ISSN 0572-3043.

FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna, SCHATRAL, Jan. K nastavení hodnot koeficientů ekonomické náročnosti: případ interdisciplinárních studijních oborů. Acta Oeconomica Pragensia, 2014, roč. 22, č. 2, s. 85–94. ISSN 0572-3043.

GAWTHORPE, Kateřina, ŠAFR, Karel. Decomposition of Impact Shocks on Individual Sectors: Case of the Czech Republic. JGAIESS [online] , 2015, roč. 1, č. 2, s. 61–80. ISSN 2375-9577. URL:http://www.globalacademicinstitute.com/wp-content/uploads/jgaiess_vol_1_no_2.pdf.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Are we able to pass the mission of statistics to students? Teaching Statistics [online], 2015, roč. 37, č. 2, s. 61–65. ISSN 1467-9639. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/test.12076/abstract.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Auditing and statistics – interdisciplinary teaching concept. European Scientific Journal [online], 2015, č. July (special edition), s. 37–45. ISSN 1857-7881. URL: http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/5899/5683.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Economic Statistics or Statistical Methods in Economics? Statistika, 2014, roč. 94, č. 4, s. 67–72. ISSN 0322-788X.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, ČABLA, Adam. Conjuctural Evolution of the Czech Economy. Statistika, 2011, roč. 48, č. 3, s. 4–13. ISSN 0322-788X.

HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Czech Households in the Years of Crises. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 4, s. 4-23. ISSN 0322-788X. URL:http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engc/4600438B5C/$File/180213q4004.pdf.

HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Economic Crisis in the Results of the Non-Financial Corporations Sector in the Czech Republic. Statistika, 2012, roč. 49, č. 3, s. 4–18. ISSN 0322-788X.

HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Hospodářská statistika z pohledu 20 let vývoje. Informační Bulletin České Statistické Společnosti, 2010, roč. 22, č. 4, s. 32–40. ISSN 1210-8022.

HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Významným podnikům se daří lépe. FORUM 2013, 2013, roč. IX, č. 9, s. 4–7. ISSN 1214-6315.

HUDRLÍKOVÁ, Lenka. Indikátory Evropa 2020 a možnosti redukce proměnných. Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 69–73. ISSN 1336-7420.

HUDRLÍKOVÁ, Lenka, KRAMULOVÁ, Jana, ZEMAN, Jan. Measuring Sustainable Development at the Lower Regional Level in the Czech Republic based on Composite Indicators. Regional Statistics [online], 2013, roč. 3, s. 117-140. ISSN 2063-9538. URL:http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2013/hudrlikova_kramulova_zeman_revised.pdf.

HUDRLÍKOVÁ, Lenka, PETKOVOVÁ, Ludmila. Regional Sustainable Development – Czech Region Ranking Using Multicriteria Decision Analysis. European Journal of Sustainable Development, 2013, roč. 2, č. 4, s. 253–262. ISSN 2239-5938.

HUDRLÍKOVÁ, Lenka, VLTAVSKÁ, Kristýna. Competitiveness and Labour Productivity in Context of Composite Indicators. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 4, s. 37-46. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engc/4600438B68/$File/180213q4037.pdf. ISSN 1804-8765.

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára, MAZOUCH, Petr. Basic cohort mortality analysis at higher ages: an analysis of the rectangularisation process based on cohorts born in 1890-1910 in the Czech Republic and France. Demografie [online], 2013, roč. 55, č. 1, s. 27–46. ISSN 0011-8265. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/3400464F4A/$File/180313q1.pdf.

JEŘÁBKOVÁ, Věra. Zdraví obyvatel České republiky. Zdravotnictví v České republice, 2010, roč. XIII, č. IV, s. 148–152. ISSN 1213-6050.

JEŘÁBKOVÁ, Věra, PRŮŠA, Ladislav. Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kontakt, 2010, roč. XII, č. 4, s. 457–463. ISSN 1212-4117.

JEŘÁBKOVÁ, Věra, VLTAVSKÁ, Kristýna. Effect of incapacity to work on the macroeconomic performance of the economy in the Czech Republiky. Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 91–102. ISSN 1336-7420.

KAHOUN, Jaroslav, SIXTA, Jaroslav. Regional GDP Compilation: Production, Income and Expenditure Approach. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 4, s. 24-36. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engc/4600438B5D/$File/180213q4024.pdf. ISSN 1804-8765.

KARLÍČEK, Miroslav, CHYTKOVÁ, Zuzana, FISCHER, Jakub. The Role of Marketing in Corporations within the Post Communist Context: Perceptions of Marketing Managers in the Czech Corporations. Studia commercialia Bratislavensia, 2013, roč. 21, č. 1, s. 45–55. ISSN 1337-7493.

KŘÍSTEK, Lukáš, FISCHER, Jakub. Optimalizace kapitálové struktury – podmnožina principu „the best use“. Odhadce a oceňování majetku, 2010, roč. XVI, č. 2, s. 26–42. ISSN 1213-8223.

MALENOVSKÝ, Libor, DUSPIVOVÁ, Kateřina. Harmonisation of the Average Earnings Information System (MoLSA) with the Wage Statistics (CZSO). Statistika, 2012, roč. 49, č. 2, s. 76–89. ISSN 0322-788X.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu? Demografie [CD-ROM], 2010, roč. 52, č. 1, s. 123–130. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Prognóza ekonomického vývoje v krajích České republiky ve vztahu k prognóze vzdělanosti. Demografie [CD-ROM], 2009, roč. 51, č. 1, s. 65–71. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Regionální rozdíly v účasti na vysokoškolském vzdělání. Demografie, 2010, roč. 52, č. 3, s. 215–219. ISSN 0011-8265.

MAZOUCH, Petr, JEŘÁBKOVÁ, Věra. Další možnosti modelování úmrtnosti. Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 151–154. ISSN 1336-7420.

MAZOUCH, Petr, KOSCHIN, Felix, FISCHER, Jakub, FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, KAČEROVÁ, Eva. Prognóza úrovně vzdělanosti v krajích České republiky. Demografie [CD-ROM], 2009, roč. 51, č. 1, s. 56–64. ISSN 0011-8265.

MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. Možnosti odhadu regionálního indexu spotřebitelských cen. Forum Statisticum Slovacum, 2011, roč. 7, č. 7, s. 157–162. ISSN 1336-7420.

MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana, ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr. Application of Regional Price Levels on Estimation of Regional Macro-Aggregates Per Capita in PPS. Statistika, 2012, roč. 49, č. 4, s. 4–13. ISSN 0322-788X.

MUSIL, Petr, ZBRANEK, Jaroslav. Východiska prognózy hrubého domácího produktu let 2015 a 2020. Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 171–175. ISSN 1336-7420.

PETKOVOVÁ, Ludmila, HUDRLÍKOVÁ, Lenka. Využití vícekriteriálních rozhodovacích metod v regionální analýze udržitelného rozvoje. Forum statisticum slovacum, 2013, roč. 9, č. 7, s. 177-182. ISSN 1336-7420.

PETKOVOVÁ, Ludmila, MAZOUCH, Petr. Ekonomická aktivita obyvatelstva z pohledu střední délky ekonomické aktivity. Forum Statisticum Slovacum, 2011, roč. 7, č. 7, s. 193–198. ISSN 1336-7420.

POŠTA, Vít, VALENTA, Vilém. Composite Leading Indicators Based on Business Surveys: Case of the Czech Economy. Statistika, 2011, roč. 48, č. 1, s. 12–18. ISSN 0322-788X.

ŘEZNÍČEK, Jan, GAĎŮRKOVÁ, Kateřina, MAZOUCH, Petr. Určování pohlaví hraboše polního (Microtus arvalis) podle pánevních kostí. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2013,roč. 22, č. 5, s. 225-230. ISSN 1210-3349.

SIXTA, Jaroslav. Development of Input-Output Tables in the Czech Republic. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 2, s. 4–14. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engt/9600346C97/$File/180213q2004.pdf.

SIXTA, Jaroslav. Development of the Measurement of Product. Statistika [online], 2014, roč. 94, č. 4, s. 73–84. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engc/B00044A20F/$File/32019714q4073.pdf.

ŠIMKOVÁ, Martina, SIXTA, Jaroslav. Vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 3, s. 14–31. ISSN 0572-3043.

ŠIMKOVÁ, Martina, SIXTA, Jaroslav. Statistics of Remittances in the Czech Republic. Statistika [online], 2014, roč. 94, č. 1, s. 32–42. ISSN 0322-788X. URL:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engc/A800468D04/$File/32019714q1031.pdf.

ŠUSTOVÁ, Šárka, ZELENÝ, Martin. At Work… and Poor? A Look at the Czech Working Poor Population in the Living Conditions Survey (EU-SILC). Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 1, s. 1–15. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engt/3D0041E15C/$File/180213q1_sustova.pdf.

ŠVARCOVÁ, Petra, TŮMOVÁ, Pavla. Vliv poslední dekády na průměrnou délku vzdělání v České republice. Forum statisticum slovacum, 2013, roč. 9, č. 7, s. 239-245. ISSN 1336-7420.

VALENTOVÁ PŮLPÁNOVÁ, Lenka. Co nabízí statistika vládních financí. Statistika, 2010, roč. 90, č. 5, s. 365–383. ISSN 0322-788X.

VALENTOVÁ PŮLPÁNOVÁ, Lenka. Understanding Government Consumption. Statistika [online], 2013, roč. 93, č. 2, s. 15–29. ISSN 0322-788X. URL: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/engt/9600346C98/$File/180213q2015.pdf.

VLTAVSKÁ, Kristýna, FISCHER, Jakub. The impact of humal capital on total factor productivity in industries in the Slovak republic. Forum Statisticum Slovacum, 2009, č. 7, s. 194–202. ISSN 1336-7420.

VLTAVSKÁ, Kristýna, FISCHER, Jakub. Is it Possible to Estimate Labour Productivity in the Czech Higher Education. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online], 2013, roč. 6, č. 1, s. 34–45. ISSN 1803-1617. URL: http://www.eriesjournal.com/_papers/article_194.pdf.

VLTAVSKÁ, Kristýna, SIXTA, Jaroslav. The Possibilities to Estimate Labour Productivity and Total Factor Productivity for Czech Regions. Statistika, 2011, roč. 48, č. 4, s. 35–44. ISSN 0322-788X. ISSN 1804-8765 (online).

VONDRA, Zdeněk, VLTAVSKÁ, Kristýna. An Analysis of the Study Plan of the Professionally Oriented Bachelor Study Field of Multimedia in Economic Practise. Journal on efficiency and responsibility in education and science [online], 2014, roč. 7, č. 3–4, s. 74–79. ISSN 1803-1617. URL: http://www.eriesjournal.com/_papers/article_252.pdf.

ZBRANEK, Jaroslav. Konstrukce symetrických Input-Output tabulek na odpracovanou hodinu: metodické problémy a přístupy. Acta Oeconomica Pragensia, 2012, roč. 20, č. 4, s. 62–73. ISSN 0572-3043.

ZBRANEK, Jaroslav, FISCHER, Jakub. Dopad kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj na makroekonomické agregáty. Statistika, 2010, roč. 90, č. 1, s. 28–46. ISSN 0322-788X.

ZBRANEK, Jaroslav, MUSIL, Petr. Konsolidace energetických odvětví při sestavování tabulek dodávek a užití. Forum Statisticum Slovacum, 2009, č. 7, s. 203–208. ISSN 1336-7420.

ZEMAN, Jan. Vztah mezi kompozitními indikátory a odhady čtvrtletních změn HDP: Případ České republiky. Statistika, 2014, roč. 94, č. 2, s. 36–45. ISSN 0322-788X.