Smluvní výzkum

Katedra ekonomické statistiky realizuje smluvní výzkum dlouhodobě. Mezi základní výsledky smluvního výzkumu patří zejména studie vytvářené pro externí partnery.

Mezi partnery katedry patří např. Asociace samostatných odborů, Deloitte, Škoda Auto, Svaz měst a obcí ČR, Město Žďár nad Sázavou a další.

 

Vybrané výsledky smluvního výzkumu:

2022

Ekonomické důsledky související s pandemií covid-19 a dopady na zaměstnanost. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Společenství obcí: potenciální úspory z rozsahu, dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů a na zvýšení kvality správy školStudie pro Svaz měst a obcí ČR a Stálou komisi Asociace ve vzdělávání

Odhady regionálních struktur hrubého domácího produktu a regionální zaměstnanosti podle okresů ČR a hlavních odvětví za rok 2019.

Metodika odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijních programů zaměřených na vzdělávání všeobecných sester. Certifikovaná metodika MZ ČR

 

2021

Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Návrh dotazníku pro šetření dopadu covid-19 na vybraná odvětví ekonomiky ČR

Návrh worksheetu pro sběr dat v rámci preventivního kardiovaskulárního programu

Hodnocení stavu skalního svahu – statistické vyhodnocení použité metody

 

2020

Role kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době digitalizace práce. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Datové a analytické služby pro grantový projekt „Program kardiovaskulární prevence Škoda Auto”. Studie pro Škoda Auto

EURO – kdy bude ČR připravena na hladký vstup do eurozóny?

Aktualizace a validace cenových indexů pronájmů rezidenčních nemovitostí na území hlavního města Prahy

 

2019

Sociální stratifikace v České republice a polarizace české společnosti. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovnosti ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti. Studie pro Asociaci samostatných odborů

 

2018

Koncepce informační podpory kontrolní činnosti. Studie pro Nejvyšší kontrolní úřad

Regulace dopadů technologických změn na poptávku po pracovní síle. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců. Studie pro Asociaci samostatných odborů

Návrh architektury základních funkčních celků SLDB a komunikačního rozhraní mezi nimi, specifikace funkčních požadavků pro zadávací dokumentaci pro hlavní veřejné zakázky. Studie pro potřeby Českého statistického úřadu

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ. Certifikovaná metodika