O katedře

Ekonomická statistika se jako relativně samostatná disciplína postupně rozvíjela v rámci výuky specializovaných předmětů na katedře statistiky již od vzniku katedry r. 1952. Jejími průkopníky byli především doc. Josef Kašpar a později pak prof. Jaroslav Jílek a prof. Milan Matějka.

Samostatná katedra ekonomické statistiky vznikla v souvislosti s reorganizací VŠE v roce 1990 a jejím prvním vedoucím se stal doc. Eduard Souček, dlouholetým vedoucím katedry (od konce r. 1990) byl pozdější rektor a děkan prof. Jan Seger.

V letech 2008-2018 zastával funkci vedoucího katedry doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., současný děkan Fakulty informatiky a statistiky. Od března 2018 katedru vede Ing. Petr Mazouch, Ph.D.  Více>>

Partneři a odkazy