Aktuality

ANALÝZA: Zrušení superhrubé mzdy spotřebu domácností příliš nepodpoří

Předseda vlády Andrej Babiše v rámci poslaneckého pozměňovacího návrhu k tzv. daňovému balíčku předkládá návrh na zrušení tzv. superhrubé mzdy včetně snížení mezní efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob o čtvrtinu. Předpokládaný negativní dopad do veřejných rozpočtů je přibližně 90 miliard korun. Dle ministerstva financí předložený návrh výrazně podpoří spotřebu domácností. Děkan Fakulty informatiky […]

ANALÝZA: Zrušení superhrubé mzdy spotřebu domácností příliš nepodpoří

Publikace KEST získala cenu rektorky

Publikace Národní účetnictví – od výroby k bohatství, kterou připravil tým katedry ekonomické statistiky ve složení: Stanislava Hronová, Jaroslav Sixta, Jakub Fischer a Richard Hindls (katedra statistiky a pravděpodobnosti), se umístila na prvním místě v soutěži Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace. Knihu vydalo nakladatelství C.H. BECK. Autorům gratulujeme!

Publikace KEST získala cenu rektorky

Fischer: Financování českého školství se musí dostat na průměr zemí OECD

Jakub Fischer se podílel v rámci externí spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky v rámci připravované Strategie vzdělávací politiky 2030+. Stal se garantem kapitoly strategického dokumentu s názvem Zvýšení financování a zajištění jeho stability. Fischer pro Seznam Zprávy uvádí, že se musí zvýšit finacování vzdělávání na průměr […]

Fischer: Financování českého školství se musí dostat na průměr zemí OECD

Anglicky vyučované obory prošly výraznou reakreditací

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) přivítala v září téměř další třicítku studentů v anglicky vyučovaných magisterských oborech Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis  a Official Statistics. Poprvé začaly obory fungovat v akademickém roce 2015/2016. Od té doby absolvovalo dvacet pět studentů a v současnosti studuje více než 70 studentů z třiceti různých zemí. Během několika […]

Anglicky vyučované obory prošly výraznou reakreditací

Studentka programu MOS se zúčastnila školení v Eurostatu

Studentka anglicky vyučovaného programu Master in Official Statistics – Danica Cortez – byla vybrána Eurostatem jako zástupkyně programů oceněných EMOS Labelem (European Master in Official Statistics) na týdenní školení v Lucemburku – European Statistical  Week. Akce proběhla na konci záři. Školení je určeno evropským statistikům, kteří mají možnost  během tohoto týdne navštěvovat workshopy, semináře a […]

Studentka programu MOS se zúčastnila školení v Eurostatu

Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Vedoucí Katedry ekonomické statistiky Petr Mazouch v červnu 2019 představil svoji Analýzu mezd učitelů v kontextu ostatních profesí. Zájemci v prezentaci najdou základní časové a prostorové srovnání výše mezd a platů konkrétních učitelských profesí v mateřských, základních, středních či vysokých školách. Z analýzy vyplývá dlouhodobé podfinancování mezd a platů učitelů, zejména ve vztahu k jiným profesím vykonávaným […]

Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Nová publikace – Kohortní úmrtnostní tabulky ČR

V lednu 2019 vyšla nová publikace věnovaná kohortním úmrtnostním tabulkám. Výsledek meziuniverzitní tvůrčí huti (autory jsou Petr Mazouch z katedry ekonomické statistiky FIS VŠE a Klára Hulíková Tesárková z katedry demografie a geodemografie PřF UK) významným způsobem přispívá k současnému stavu poznání v oblasti úmrtnosti, neboť kohortní úmrtnostní tabulky nebyly pro ČR v této metodické […]

Nová publikace – Kohortní úmrtnostní tabulky ČR

Registrace do I-Week kurzů International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je […]

Noví absolventi doktorského studia

Dne 11. 9. 2018 dokončili úspěšně studium na Fakultě informatiky a statistiky v oboru Statistika doktorandi: – Ing. Jan Zeman, Ph.D. (vedoucí: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.) – Ing. Karel Šafr, Ph.D. (vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.) Jan Zeman se věnoval ve své disertační práci zrychlenému odhadu makroekonomických agregátů. Karel Šafr se věnoval vlivu […]

Rozhovor s novým místopředsedou ČSÚ, doc. Sixtou

V časopise Statistika a my, vydávaném Českým statistickým úřadem, vyšel rozhovor s nově jmenovaným místopředsedou ČSÚ a odborným asistentem KEST doc. Ing. Jaroslavem Sixtou, Ph.D., na téma moderních trendů ve zpracování statistik.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: