Knižní monografie

FISCHER, Jakub. Statistické zachycení sociálně-ekonomických jevů na regionální úrovni. In: PAVLÍK, Marek. Jak úspěšně řídit obec a region. Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha : Grada Publishing, a.s, 2014, s. 115–119. 160 s. ISBN 978-80-247-5256-3.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, CIPRA, Tomáš, HORÁK, Josef, MALÍKOVÁ, Olga. Kvantitativní metody a informační technologie. 1. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2015. 340 s. ISBN 978-80-87985-01-4.

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, SEGER, Jan, FISCHER, Jakub. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86946-43-6.

HRONOVÁ, Stanislava, FISCHER, Jakub, HINDLS, Richard, SIXTA, Jaroslav. Národní účetnictví (Nástroj popisu globální ekonomiky). 1. vyd. Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7400-153-6.

HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Sbírka příkladů z národního účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2015. 158 s. ISBN 978-80-245-2083-4.

MAZOUCH, Petr, HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára: Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování. Praha: Oeconomica. 2018, 90 s. ISBN 978-80-245-2248-7

MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Lidský kapitál – měření, souvislosti, prognózy. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. 116 s. Beckova edice ekonomie 116. ISBN 978-80-7400-380-6. (Další autoři: VLTAVSKÁ, Kristýna).

MÜLLEROVÁ, Libuše, aj.. Auditing. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 460 s. ISBN 978-80-245-2018-6. (Další autoři: ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava, HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, KŘÍŽ, Petr).