Články v časopise s impakt faktorem

ČADIL, Jan, MAZOUCH, Petr, MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. True Regional Purchasing Power: Evidence From the Czech Republic. Post-Communist Economies, 2014, roč. 26, č. 2, s. 241–256. ISSN 1463-1377.
[Impakt faktor 2013: 0.393]

DUSPIVOVÁ, Kateřina. Role zahraničního vlastnictví z hlediska tvorby pracovních míst a fluktuace zaměstnanců. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 6, s. 759–774. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2011: 0.380]

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Odhad míry návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání podle oborů, pohlaví a regionů. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 5, s. 563–589. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

FISCHER, Jakub. Kvalitní příspěvek k současné diskusi o systému financování vysokého školství. Politická ekonomie [online], 2017, roč. 65, č. 1, s. 131–133. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2015: 0.904]

FISCHER, Jakub, LIPOVSKÁ, Hana, NĚMEC, Daniel. Implementační zpoždění diskreční fiskální politiky. Politická ekonomie, 2016, roč. 64, č. 3, s. 245–263. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2015: 0.904]

FISCHER, Jakub, SIXTA, Jaroslav. K propočtu souhrné produktivity faktorů. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 4, s. 544–554. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2009: 0.500]

FISCHER, Jakub, SIXTA, Jaroslav, HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard, VLTAVSKÁ, Kristýna. Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970-1989 v metodice ESA 1995. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 1, s. 3–23. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna, DOUCEK, Petr, HANČLOVÁ, Jana. Vliv informačních a komunikačních technologií na produktivitu práce a souhrnnou produktivitu faktorů v České republice. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 5, s. 653-674. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

HANČLOVÁ, Jana, DOUCEK, Petr, FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna. Does ICT capital affect economic growth in the EU-15 and EU-12 countries? Journal of business economics and management [online], 2015, roč. 16, č. 2, s. 387–406. ISSN 1611-1699. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16111699.2012.754375.                                                                                                                           [Impakt faktor 2014: 0.723]

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Jak indikovat zvraty hospodářského vývoje. Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 8, s. 791–814. ISSN 0013-3035.

[Impakt faktor 2012: 0.194]

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava. Odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na konečnou spotřebu. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 425–441. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

HUDRLÍKOVÁ, Lenka. Composite Indicators as a Useful Tool for International Comparison: The Europe 2020 Example. Prague Economic Papers, 2013, roč. 22, č. 4, s. 459-473. ISSN 1210-0455.
[Impakt faktor 2012: 0.561]

KARLÍČEK, Miroslav, CHYTKOVÁ, Zuzana, HOŘEJŠÍ, Nikola, MOHELSKÁ, Hana, FISCHER, Jakub. The Role of Marketing in Multinational Subsidiaries: Standardization versus Localization. E+M. Ekonomie a Management, 2013, roč. XVI, č. 1, s. 138–148. ISSN 1212-3609.
[Impakt faktor 2012: 0.633]

KRAMULOVÁ, Jana, MUSIL, Petr. Experimentální odhad složek výdajové metody regionálního HDP v ČR. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 6, s. 814–833. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

KREJČÍ, Igor, MAZOUCH, Petr, VLTAVSKÁ, Kristýna, KVASNIČKA, Roman. Age of machinery and equipment in the Czech agriculture. Agricultural Economics [online], 2015, roč. 61, č. 8, s. 356–366. ISSN 0139-570X. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/159812.pdf.                                                                                                                                                    [Impakt faktor 2014: 1.193]

KREJČÍ, Igor, SIXTA, Jaroslav. Využití alternativních metod při odhadech stavů a spotřeby fixního kapitálu. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 6, s. 780–800. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2012: 0.722]

KVAČEK, Zlatko, TEODORIDIS, Vasilis, MAZOUCH, Petr, ROIRON, Paul. Fossil seed cones of Pinus L. (sect. Pinus, subsect. Pinaster LOUDON, Sula group) from the late Neogene and early Pleistocene of Europe. Palaeontographica Abteilung B [online], 2014, roč. 291, č. 1–6, s. 131–163. ISSN 0375-0299. URL: http://www.schweizerbart.de/papers/palb/detail/291/84433/Fossil_seed_cones_of_Pinus_L_sect_Pinus_subsect_ Pinaster_LOUDON_Sula_group_from_the_late_Neogene_and_early_Pleistocene_of_Europe .[Impakt faktor 2013: 0.300]

MAREK, Luboš, HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Příspěvek k časnějším odhadům hodnot čtvrtletních národních účtů. Politická ekonomie, 2016, roč. 64, č. 6, s. 633–650. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2015: 0.904]

MUSIL, Petr, FISCHER, Jakub. Měření výstupu vzdělávacích služeb. Politická ekonomie [online], 2015, roč. 63, č. 2, s. 167–184. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/995.

[Impakt faktor 2014: 0.650]

PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, ŠAFR, Karel. Theory and Reality of the EU’s Rural Development Policy Application in the Context of Territorial Cohesion Perspective – The Case of the Czech Republic in the Long-term Period of 2004–2013. Land Use Policy [online], 2017, roč. 62, č. March, s. 13–28. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.036. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302969.                                                                                                       [Impakt faktor 2015: 2.768]

SIXTA, Jaroslav, FISCHER, Jakub. Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 6, s. 798–804. ISSN 0032-3233.

[Impakt faktor 2010: 0.650]

SIXTA, Jaroslav, FISCHER, Jakub. Using Input-Output Tables for Estimates of Czech Gross Domestic Product 1970-1989. Economic Systems Research – Journal of the International Input-Output Association, 2014, roč. 26, č. 2, s. 177–196. ISSN 0953-5314.
[Impakt faktor 2013: 2.400]

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna. Regional Input-output Tables: Practical Aspects of its Compilation for the Regions of the Czech Republic. Ekonomický časopis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 56–69. ISSN 0013-3035.
[Impakt faktor 2016: 0.606]

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna. Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity. Politická ekonomie, 2016, roč. 64, č. 3, s. 351–368. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2015: 0.650]

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna, HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 6, s. 725–748. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2013: 0.645]

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna, FISCHER, Jakub. The Development of Gross Domestic Product in the Czech Republic and Slovakia between 1970 and 1989. Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 549–562. ISSN 0013-3035.
[Impakt faktor 2012: 0.194]

SIXTA, Jaroslav, VLTAVSKÁ, Kristýna, ZBRANEK, Jaroslav. Souhrnná produktivita faktorů založená na službách práce a kapitálu. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 5, s. 599–617. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2011: 0.380]

ŠIMKOVÁ, Martina, SIXTA, Jaroslav, LANGHAMROVÁ, Jitka. Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky. Politická ekonomie, 2016, roč. 64, č. 5, s. 591–607. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2016: 0.904]

VLTAVSKÁ, Kristýna, SIXTA, Jaroslav. A Historical View on the Development of Czech Economy from 1970. Prague Economic Papers, 2015, roč. 24, č. 1, s. 105-122. ISSN 1210-0455.

[Impakt faktor 2014: 0.500]

WITTE, K., HUDRLÍKOVÁ, Lenka. What about excellence in teaching? A benevolent ranking of universities. Scientometrics [online], 2013, roč. 96, č. 1, s. 337–364. ISSN 0138-9130. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-013-0971-2.
[Impakt faktor 2012: 2.133]

ZBRANEK, Jaroslav, FISCHER, Jakub. Konstrukce a využití časových input-output tabulek pro hodnocení produktivity práce v podmínkách České republiky. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 6, s. 769–784. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2013: 0.645]