Přehled řešených grantů

Členové katedry ekonomické statistiky se podílejí na těchto projektech:

Probíhající

Grant TA ČR č. TL01000094 Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester (2018 – 2021)

 • Členové řešitelského týmu doc. Fischer, Ing. Vltavská, Ing. Mazouch

Grant IGA VŠE č. 14/2018 Možnosti zlepšení predikčních schopností konjunkturálních průzkumů (2018 – 2019)

 • Řešitel Ing. Ptáčková
 • Členové řešitelského týmu doc. Fischer, Bc. Hanzal, MUDr. Štěpánek

 

 

Nedávno ukončené

Grant IGA VŠE č. 28/2017 Regionální statistické struktury (2017 – 2018)

 • Řešitel Ing. Šafr
 • Členové řešitelského týmu doc. Sixta, Ing. Gawthorpe (KMIE), Mgr. Holý (KEKO)
 • Výsledky výzkumu: zde.

Grant IGA VŠE č. 29/2017 The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions (2017 – 2018)

 • Řešitel Ing. Vltavská
 • Členové řešitelského týmu

Grant IGA VŠE č. 52/2016 Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny (2016 – 2017)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu Ing. Musil, Ing. Zeman, Ing. Jirková, Ing. Vrabec

Grant TA ČR č. TD03000452 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ (2016 – 2017)

 • Členové řešitelského týmu Ing. Mazouch, Ing. Šafr

Grant IGA VŠE č. 62/2015 Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání (2015 – 2016)

 • Řešitel Ing. Fiřtová (KEKO)
 • Členové řešitelského týmu Ing. Brázdilová, Ing. Cahlík (KEKO), Ing. Dlouhá (KEKO), prof. Jablonský (KEKO), Ing. Kuchina (KEKO), Ing. Švarc (KEKO)

Grant IGA VŠE č. 17/2015 HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010 (2015 – 2016)

 • Řešitel Ing. Vltavská
 • Členové řešitelského týmu Ing. Sixta, Ing. Šimková (KDEM), Ing. Zeman

Grant IGA VŠE č. 76/2015 Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových a produkčních funkcí (2015 – 2016)

 • Řešitel Ing. Šafr
 • Členové řešitelského týmu prof. Hronová, Ing. Gawthorpe (KMIE)

Grant IGA VŠE č. 39/2015 Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení (2015 – 2016)

 • Řešitel Ing. Mazouch
 • Členové řešitelského týmu Ing. Brázdilová, Ing. Šafr, Ing. Březinová

Grant IGA VŠE č. 128/2014 Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternativních statistických technik v ekonomických aplikacích (2014 – 2015)

 • Řešitel Ing. Marcinko (KSTP)
 • Členové řešitelského týmu Ing. Brázdilová, doc. Blatná (KSTP), Ing. Karel (KSTP), Ing. Cíchová (KSTP)

Grant IGA VŠE č. 55/2014 Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů (2014 – 2015)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu doc. Čadil (KEKE), Ing. Mirošník (KREG), Ing. Petkovová, Ing. Zeman

Grant GA ČR Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou (2013 – 2015)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu prof. Hindls (KSTP), prof. Hronová, Ing. Sixta, Ing. Vltavská

Grant IGA VŠE č. 18/2013 Využití DSGE modelů v národních účtech (2013 – 2014)

 • Řešitel Ing. Vltavská
 • Členové řešitelského týmu Ing. Bisová (KEKO), Ing. Javorská, Ing. Zouhar (KEKO)

Grant IGA VŠE Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011 (2013 – 2014)

 • Řešitel Ing. Mazouch
 • Členové řešitelského týmu Ing. Finardi (KVF), Ing. Švarcová, Bc. Tůmová

Grant IGA VŠE č. 11/2012 Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů (2012 – 2013)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu Ing. Helman (KSTP), Ing. Hudrlíková, Ing. Mazouch, Ing. Petkovová, Ing. Zeman

Grant TA ČR č. TD010171 Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR (2012 – 2013)

 • Příjemce TREXIMA, spol. s r.o., další účastník KEST
 • Členové řešitelského týmu Ing. Duspivová, doc. Fischer, Ing. Mazouch, Ing. Vltavská, Ing. Zelený

Vědecko-výzkumný záměr MŠMT ČR č. MSM6138439910 Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování (2007 – 2013)

 • Řešitel prof. Hindls (KSTP)
 • Členové řešitelského týmu z KEST prof. Hronová, doc. Fischer

Grant GA ČR č. 402/10/1275 Historické časové řady hrubého domácího produktu České republiky (2010 – 2012)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu prof. Hronová, prof. Hindls (KSTP), Ing. Sixta, Ing. Vltavská

Grant IGA VŠE č. 19/2011 Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů (2011 – 2012)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu Ing. Hudrlíková, Ing. Vltavská, Ing. Zbranek

Grant IGA VŠE  Odhady regionálních cenových hladin (2011 – 2012)

 • Řešitel Ing. Mazouch, Ph.D.
 • Členové řešitelského týmu Ing. Čadil (KREG), Ing. Kramulová (KREG), Ing. Musil

Projekt Národního programu výzkumu II MŠMT č. 2D06026 Reprodukce lidského kapitálu (2006 – 2011)

 • Řešitelka doc. Langhamrová (KDEM)
 • Členové řešitelského týmu doc. Fischer, Ing. Mazouch a dále RNDr. Fiala a RNDr. Kačerová (oba KDEM)

Grant IGA VŠE č. 28/2010 Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání (2010 – 2011)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu prof. Vančurová (KVF), Ing. Vltavská, Ing. Finardi (KVF)

Grant IGA VŠE č. 28/2011 Ukazatele trhu práce v době ekonomické krize (2011)

 • Řešitel Ing. Zelený, Ph.D.
 • Členové řešitelského týmu Ing. Duspivová, Ing. Jeřábková

Grant IGA VŠE č. 11/2011 Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva (2011)

 • Řešitel Ing. Mazouch, Ph.D.
 • Členové řešitelského týmu Ing. Petkovová, Ing. Šimková (KDEM)

Grant IGA VŠE č. 30/2010 Odhady multifaktorové produktivity (2010)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu Ing. Vltavská, Ing. Hudrlíková, Ing. Sixta, Ing. Tichý (KEKO)
 • Klíčové výsledky a publikace (připravuje se)

Grant GA ČR č. 402/07/0387 Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky (2007 – 2009)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu prof. Hronová, prof. Hindls (KSTP), Ing. Sixta
 • Klíčové výsledky a publikace (připravuje se)

Grant IGA VŠE č. 25/07 Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva (2007 – 2008)

 • Řešitel Ing. Mazouch
 • Člen řešitelského týmu doc. Fischer
 • Klíčové výsledky a publikace (připravuje se)

Grant IGA VŠE č. 24/08 Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti (2008 – 2009)

 • Řešitel doc. Fischer
 • Členové řešitelského týmu Ing. Mazouch, Ing. Finardi (KVF)
 • Klíčové výsledky a publikace (připravuje se)

Grant IGA VŠE č. 27/08 Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondů (2008 – 2009)

 • Řešitel Ing. Mazouch
 • Klíčové výsledky a publikace (připravuje se)