Odhad kapitálových služeb

Reakce na změny v globální ekonomice se promítla i do přípravy nového standardu SNA 2008, kde jednou z oblastí diskuse byla i oblast kapitálu a kapitálových služeb. Snaha o jejich začlenění do standardu nakonec byla úspěšná, nicméně nejde o samotné jádro systému a nedochází ke změně konceptu netržní produkce. Lze to tedy považovat za určitou nadstavbu základní kostry systému národního účetnictví. Kapitálové služby vycházejí z odlišného pojetí kapitálu, než na které je většina uživatelů v EU i ČR zvyklá. Základem je pohled na kapitál jako na tok a nikoli jako na stav. Jde totiž o to, jaký přínos kapitál svému uživateli přinese. Tato oblast byla velice podrobně diskutována a lze říci, že nebyla nalezena shoda na implementaci. Přesto však kapitálové služby jsou součástí nového standardu SNA a jsou i popsány v nové verzi manuálu OECD. V české praxi zatím nebyla terminologie pro tuto oblast, a tak byla řešiteli sestavena. Vychází z anglického překladu a bere v úvahu ustálenou českou terminologii národního účetnictví a hospodářské statistiky. Jde o problematiku, která patří v rámci národního účetnictví mezi obtížnější a která je téměř úplně založena na matematicko-statistickém modelování.

Dokumenty ke stažení:

Metodika

objemové indexy kapitálových služeb, s.c.

výsledky