Odhady hrubého domácího produktu České republiky za roky 1970 – 1989 v ESA 2010

Stručný metodický popis

Odhady jsou výsledkem řešení projektu Interní grantové soutěže VŠE, grant IGS VŠE č. 17/2015 „HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010“ a navazují na dřívější odhady sestavené katedrou ekonomické statistiky VŠE při řešení projektu Grantové agentury ČR č.  402/10/1275 „Historické časové řady hrubého domácího produktu České republiky“.

Odhady hrubého domácího produktu jsou sestaveny v metodice ESA 2010 na základě údajů dostupných ke dni 5. 11. 2016. Jsou srovnatelné se sestavami národních účtů publikovanými v červnu 2016 Českým statistickým úřadem. Kombinací oficiálních údHDP_1970_1989_ESA2010-1 (1) Metodika_MPS_SNA_finalajů ČSÚ a námi sestavených odhadů HDP za období 1970-1989 je tedy možné získat srovnatelnou časovou řadu HDP ve struktuře odpovídající všem třem běžně používaným metodám odhadu (výrobní, výdajová a důchodová metoda). Pro ukazatele členěné dle odvětví činnosti je použita klasifikace CZ-NACE.

Členové řešitelského týmu by i touto cestou rádi poděkovali za cenné rady a konzultace odborným pracovníkům Českého statistického úřadu, zejména Ing. Vítězslavu Ondrušovi, CSc., Ing. Daniele Marešové a Mgr. Martině Němečkové, Ph.D.

 

Řešitelský tým projektu:

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. (vedoucí)

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Ing. Martina Šimková, Ph.D.

Ing. Jan Zeman

 

Výsledky podle metodiky ESA 2010 byly poprvé publikovány v článku: SIXTA, Jaroslav, ŠIMKOVÁ, Martina, VLTAVSKÁ, Kristýna, ZEMAN, Jan. Czech GDP between 1970 and 1989 Based on ESA 2010. Statistika, 2016, roč. 96, č. 1, s. 4–12. ISSN 0322-788X.

Výsledky podle metodiky ESA 1995 byly poprvé publikovány v článku: FISCHER, Jakub, SIXTA, Jaroslav, HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard, VLTAVSKÁ, Kristýna. Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970-1989 v metodice ESA 1995. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 1, s. 3–23. ISSN 0032-3233.

Dokumenty ke stažení:

– Metodika odhadů (podle metodiky ESA 1995)

Odhady (výrobní, výdajová a důchodová metoda, hrubý národní důchod, zaměstnanost)

Odhady v cenách roku 2015

 

Konzistentní data od roku 1990 prezentovaná Českým statistickým úřadem najdete zde.

Odhady historických řad HDP za roky 1970 – 1989 v metodice ESA 1995 naleznete zde.

 

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kristýnu Vltavskou, Ph.D. (kristyna.vltavska@vse.cz).