Anglicky vyučované obory prošly výraznou reakreditací

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) přivítala v září téměř další třicítku studentů v anglicky vyučovaných magisterských oborech Information Systems Management, Quantitative Economic Analysis  a Official Statistics. Poprvé začaly obory fungovat v akademickém roce 2015/2016. Od té doby absolvovalo dvacet pět studentů a v současnosti studuje více než 70 studentů z třiceti různých zemí.

Během několika dnů bude otevřeno přijímací řízení do akademického roku 2020/2021. V posledních měsících došlo k výrazným reakreditacím:

Program Information Systems Management (ISM)  získal více povinných a volitelných kurzů, nově již nemá žádnou vedlejší specializaci. Eduniversal Ranking označil zmíněný program jako pátý nejlepší  ve střední a východní Evropě. Program je vhodný pro studenty, kteří chtějí pracovat jako manažeři informatiky, manažeři projektů, auditoři informačních systémů, business analytici nebo konzultanti.

Obory Quantitative Economic Analysis a Official Statistics se sloučily do nového programu Economic Data Analysis (EDA). Program EDA je určen studentům, kteří chtějí porozumět datům. Studenti se budou učit data zpracovávat, získávat, analyzovat a komentovat je. Program má dvě specializace, z nichž si studenti musí jednu zvolit během prvního semestru studia. Jedná se o Data Analysis and Modelling (DAM) a Official Statistics (MOS).

Specializace MOS získala mezinárodní akreditaci European Master in Official Statistics (EMOS), kterou uděluje po splnění přísných podmínek a na základě vysoké kvality výuky Výbor pro Evropský statistický systém, tvořený předsedy národních statistických úřadů zemí Evropské unie.