Doktorand Novák uspěl na konferenci Robust

Náš doktorand Jiří Novák zvítězil se svým příspěvkem na konferenci Robust 2022, kterou organizuje katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Konference Robust 2022 se věnuje současným trendům statistiky, pravděpodobnosti, finanční matematiky, optimalizace a analýzy dat. Konference se konala v červnu. Přednesen byl příspvěvek na téma Simulace syntetických mikrodat z populačního censu.

Příspěvek pojednával o možnosti využití metod simulace syntetických mikrodat pro data z populačního censu. V rámci těchto metod je vytvářen syntetický (nový/umělý) dataset mikrodat, ve kterém se zachovají vztahy a struktura jako v původních mikrodatech. Cílem je vytvoření syntetického datasetu, který bude analyticky validní, ale absence reálných hodnot umožní jeho diseminaci přes SafeCentrum na Českem statistickém úřadě.

Všechny příspěvky si lze přečíst ve sborníku.