Ekonomie input-output

Ekonomie input-output je založena na detailním popisu ekonomiky prostřednictvím toků produktů, které jsou znázorněny v input-output tabulkách. Tento mocný analytický nástroj je určen pro jednoduché i pokročilé ekonomické modelování především pomocí různých variant input-output analýzy. Tato úloha je neodmyslitelně spojena se jménem nositele Nobelovy ceny za ekonomii Wassily Wassilyoviche Leontiefa (1906-1999). Input-output analýza v našich podmínkách dlouhou dobu trpěla stigmatem plánovacího aparátu centrálně řízené ekonomiky a v současné době zažívá rychlý rozmach.

Tyto stránky jsou věnovány základním i pokročilým metodám input-output analýzy a specifickým vědeckým výsledkům, které jsou zde zdarma k použití pro další výzkum.

 

Základní datové zdroje

Input-output tabulky, které sestavuje Český statistický úřad.

 

Výuka základů input-output analýzy katedrou ekonomické statistiky

  1. Statická input-output analýzy
  2. Cenový model

 

Pokročilejší input-output modely

  1. Odhad dovozu ve vývozu
  2. Dynamizovaný input-output model

 

Výsledky vlastního výzkumu v oblasti input-output tabulek a analýzy

  1. Historické řady (zaměřeno na IO, tabulky od roku 1973)
  2. Regionální input-output tabulky
  3. Další výzkum (DSGE apod.)

 

Významné publikace KEST v této oblasti

 

Literatura ke studiu

Input-Output Manual sestavený Eurostatem.