Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Vedoucí Katedry ekonomické statistiky Petr Mazouch v červnu 2019 představil svoji Analýzu mezd učitelů v kontextu ostatních profesí. Zájemci v prezentaci najdou základní časové a prostorové srovnání výše mezd a platů konkrétních učitelských profesí v mateřských, základních, středních či vysokých školách. Z analýzy vyplývá dlouhodobé podfinancování mezd a platů učitelů, zejména ve vztahu k jiným profesím vykonávaným vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Například výdělek středoškolského učitele v současné době odpovídá platu psychologa, odborného laboranta ve zdravotnictví či mechanika. Mzdu odborného asistenta na vysoké škole lze srovnat s výdělkem střelmistra či důlního technika.