Nabízená témata disertačních prací

Zvolení tématu disertační práce je důležitou součástí přijímacího řízení na doktorské studium. Na katedře ekonomické statistiky si lze témata individuálně domluvit:

Také se můžete přihlásit na témata vypsaná profesorkou Stanislavou Hronovou:

  • Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů
  • Předběžné odhady HDP
  • Historie národního účetnictví.