Nabízená témata disertačních prací

Téma Školitel
Koherence sociálně ekonomických ukazatelů jako předpoklad ekonomického prognózování prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Předběžné odhady HDP prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Historie národního účetnictví prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.