Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Vedoucí katedry

e-mail: mazouchp@vse.cz
NB 4.p., m.č. 427, tel. +420-224 095 453

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
1995 – 1999 Soukromá střední odborná škola, Kunovice u Uherského Hradiště
1999 – 2005 VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistika a pojistné inženýrství (Ing.)
2005 – 2010 VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistika (Ph.D.)

Zaměstnání:
1999 – 2013 soukromé podnikání na základě živnostenského oprávnění v oblasti osobních financí
2006 – 2011 asistent na katedře statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE
2010 – 2011 asistent na katedře demografie FIS VŠE
2010 – dosud asistent na katedře ekonomické statistiky FIS VŠE
2011 – 2018 proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, FIS, VŠE v Praze
2018 – dosud akademický ředitel cizojazyčných studijních programů, FIS, VŠE v Praze

Studijní stáže:
09/2011- 12/2011 City University of New York, USA

Odborná činnost:

Pedagogická činnost:

o Základní kurzy statistiky

o Základní kurzy demografie

o Pokročilé kurzy ekonomické statistiky

o Pokročilé kurzy demografie

Členství ve společnostech a výzkumných organizacích:
od 2006 Česká demografická společnost – člen Hlavního výboru
od 2007 Jednota českých matematiků a fyziků
od 2008 Slovenská demografická a statistická společnost
od 2013 European Association for Population Studies

Další aktivity:
2003 – 2011 Člen Akademického senátu VŠE (od 2003 člen Kolejní a stravovací komise)
2005 – 2011 Člen Akademického senátu FIS (2005 – 2008 místopředseda)
2018 – dosud Rada vysokých škol, člen předsednictva

Publikační činnost – Web of Science:
ResearcherID: N-1832-2016
Seznam publikací na WoS: http://www.researcherid.com/rid/N-1832-2016