Nová publikace – Kohortní úmrtnostní tabulky ČR

V lednu 2019 vyšla nová publikace věnovaná kohortním úmrtnostním tabulkám.
Výsledek meziuniverzitní tvůrčí huti (autory jsou Petr Mazouch z katedry
ekonomické statistiky FIS VŠE a Klára Hulíková Tesárková z katedry
demografie a geodemografie PřF UK) významným způsobem přispívá k současnému
stavu poznání v oblasti úmrtnosti, neboť kohortní úmrtnostní tabulky nebyly
pro ČR v této metodické hloubce zpracovány. Zároveň se jedná o jednu z
prvních monografií FIS vydaných elektronicky a přístupných zdarma odborné i
širší veřejnosti.

Více zde.