Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
Nabízená témata disertačních prací

Téma Školitel
Koherence sociálně ekonomických ukazatelů jako předpoklad ekonomického prognózování doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Předběžné odhady HDP prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Historie národního účetnictví prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.