Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabízená témata disertačních prací

Téma Školitel
Koherence sociálně ekonomických ukazatelů jako předpoklad ekonomického prognózování doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Předběžné odhady HDP prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Historie národního účetnictví prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.