Zpracovávané disertační práce

Téma disertační práce Student Školitel
Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životních podmínek domácností na základě propojení různých datových zdrojů Ing. Michaela Jirková prof. Fischer
Modely statistické ochrany důvěrnosti mikrodat
v populačních censech
Ing. Jiří Novák doc. Sixta
Konjunkturální průzkumy v České republice a možnosti zlepšení jejich předpovědních schopností Ing. Veronika Ptáčková prof. Fischer
Problematika měření vstupních veličin při odhadu produktivity odvětví se zaměřením na finanční sektor Ing. Jakub Vincenc prof. Fischer