Zpracovávané disertační práce

Téma disertační práce Student Školitel
Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životních podmínek domácností na základě propojení různých datových zdrojů Ing. Michaela Jirková prof. Fischer
Konjunkturální průzkumy v České republice a možnosti zlepšení jejich předpovědních schopností Ing. Veronika Ptáčková prof. Fischer
Problematika financování vysokých škol, koeficienty ekonomické náročnosti Ing. Hana Flusková prof. Fischer
Prognózy a modely ve vzdělávacím systému Mgr. Vladimír Hulík doc. Mazouch