Zpracovávané disertační práce

Téma disertační práce Student Školitel
Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životních podmínek domácností na základě propojení různých datových zdrojů Ing. Michaela Jirková prof. Fischer
Modely statistické ochrany důvěrnosti mikrodat
v populačních censech
Ing. Jiří Novák doc. Sixta
Konjunkturální průzkumy v České republice a možnosti zlepšení jejich předpovědních schopností Ing. Veronika Ptáčková prof. Fischer
Problematika měření vstupních veličin při odhadu produktivity odvětví se zaměřením na finanční sektor Ing. Jakub Vincenc prof. Fischer
Dynamics of the European Higher Education Landscape Mgr. Bc. Šimon Stiburek prof. Fischer