Zpracovávané disertační práce

Téma disertační práce Student Školitel
Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životních podmínek domácností na základě propojení různých datových zdrojů Ing. Michaela Jirková doc. Fischer
Konjunkturální průzkumy v České republice a možnosti zlepšení jejich předpovědních schopností Ing. Veronika Ptáčková doc. Fischer