PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

NB 4.p., m. č. 428

klara.kaliskova@vse.cz

 

Oblast profesního působení

Klára Kalíšková zastává funkci odborného asistenta na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Je také vědeckou asistentkou na Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a výzkumnicí think-tanku IDEA při CERGE-EI. Mezi její výzkumná témata patří ekonomie trhu práce a aplikovaná ekonometrie se zaměřením na genderové rozdíly na trhu práce a roli veřejných politik v jejich formování. Aktivně se také podílí na hodnocení procesů tvorby politik v ČR se zaměřením na zaměstnanost a sociální dopady, například jako členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě Vlády ČR.

Vědecké publikace (WoS):

Bičáková, A., and Kalíšková, K. (2022). Career-Breaks and Maternal Employment in CEE Countries. In: Molina, J.A. (eds) Mothers in the Labor Market. Springer, Cham.

Kalíšková, K. (2020). Tax and Transfer Policies and the Female Labor Supply in the EU. Empirical Economics, 58(2), 749-775.

Bičáková, A., and Kalíšková, K. (2019). (Un)intended effects of parental leave policies: Evidence from the Czech Republic. Labour Economics, 61, 101783.

Bajgar, M., Janský, P., and Kalíšková, K. (2019). The Poor outside the Lamplight: On the Prevalence of Poverty among Population Groups Not Included in Household Surveys. Post-Communist Economies, 31(2), 181-199.

Bičáková, A., and Kalíšková, K. (2016). Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: Případ České republiky [Incidence and emergence of unemployment among women with preschool children: The Case of the Czech Republic].Politická ekonomie, 64(6), 695-712.

Janský, P., Kalíšková, K., and Münich, D. (2016). Does the Czech Tax and Benefit System Contribute to one of the Europe’s Lowest Levels of Relative Poverty and Inequality? Eastern European Economics, 54(3), 191-207.

Kalíšková, K., and Münich, D. (2015). Dopady zvýšení daňových slev na děti na rozpočty rodin a státu [Impact of increasing child tax credit on family and state budgets]. Politická ekonomie, 7, 847-859.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2015). The Poor or the Kids? Distributional Impacts of Taxes and Benefits Among Czech Households. Prague Economic Papers, 24(5), 602-617.

Kalíšková, K., (2014). Labor Supply Consequences of Family Taxation: Evidence from the Czech Republic. Labour Economics, 30, 234-244.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2014). Dopady reformy přímých daní k roku 2015: Vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN [The impacts of the 2015 reform of direct taxation: evaluation with a TAXBEN model]. Politická ekonomie, 6, 749-768.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2013). Distribution of Average, Marginal, and Participation Tax Rates among Czech Taxpayers: Results from a TAXBEN Model. Czech Journal of Economics and Finance, 63(6), 474-504.

Policy briefs (v češtině):

Kalíšková, K., Zapletalová, L. (2022). Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení. IDEA studie 10/2022.

Federičová, M., Kalíšková, K., Zapletalová, L. (2022). Chudoba a sociální dávky v sociálně vyloučených lokalitách. IDEA studie 8/2022.

Kalíšková, K., Šoltés, M. (2022). Spočítali jsme za vás: Dopady zrušení superhrubé mzdy, snížení odvodů na sociální pojištění a zavedení daňových prázdnin. IDEA studie 4/2022.

Kalíšková, K., and Münich, D. (2022). Analýza dopadů (ne)dostupnosti míst v mateřských školách na participaci žen na trhu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí..

Bičáková, A., Kalíšková, K., Zapletalová, L. (2021). Maminka nebo školka? Dopady prodloužení čerpání rodičovského příspěvku na budoucí vzdělání a pracovní uplatnění dětí. IDEA studie 6/2021.

Bičáková, A., Kalíšková, K. (2020). Nechtěné plody prorodinných politik. IDEA studie 9/2020.

Kalíšková, K., Šoltéš, M. (2018). Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy. IDEA studie 12/2018.

Bičáková, A., Kalíšková, K. (2018). The low-skilled in the Czech Republic. IDEA studie 3/2018.

Kalíšková, K. (2017). IDEA PRO VOLBY 2017. Rodinná politika ve volebních programech: přehled a rozbor. IDEA studie 14/2017.

Kalíšková, K. (2017). IDEA PRO VOLBY 2017. Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby. IDEA studie 7/2017.

Janský, P,. Kalíšková, K., and Münich, D. (2016). Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice. IDEA studie 7/2016.

Kalíšková, K., Münich, D., and Pertold, F. (2016). Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. IDEA studie 3/2016.

Kalíšková, K. (2015). Skills Mismatches in the Czech Republic. IDEA study 10/2015.

Bičáková, A., Kalíšková, K. (2015). Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. IDEA studie 8/2015.

Kalíšková, K., Zapletalová, L. (2014). Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen. IDEA studie 10/2014.

Kalíšková, K., Münich, D. (2014). Komu pomůže navrhované zvýšení slevy na dani na dítě? IDEA studie 3/2014.

Kalíšková, K. (2014). Ženy v českém finančním sektoru 1994-2012: Nové pracovní příležitosti pro mladé a vzdělané. IDEA studie 1/2014.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2013). Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému. IDEA studie 8/2013.

Dušek, L., Kalíšková, K., and Münich, D. (2013). Co by od roku 2015 přinesla již schválená reforma. IDEA studie 7/2013.

Kalíšková, K., Münich, D. (2012). Češky: Nevyužitý potenciál země. IDEA studie 3/2012.

Kalíšková, K., (2012). Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního systému. FÓRUM sociální politiky, 5(6), 9-17.

Janský, P., Kalíšková, K. (2011). Jak sjednocení DPH kompenzovat rodinám s dětmi. IDEA studie 5/2011.

Výzkumné granty:

Technologická agentura České republiky (TL0400032)

 • „Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů“, hlavní řešitel
 • 2020-2022

 

Grantová agentura České republiky (18-16667S)

 • „Does Longer Maternal Childcare Improve Children’s Future Outcomes? The Impact of a Four-year Paid Parental Leave“, spoluřešitel
 • 2018-2020

 

Grantová agentura České republiky (14-36154G, Center of Excellence)

 • „Dynamics of Change in Czech society“, spoluřešitel
 • 2014-2018

 

Open Society Fund, výzva Dejme (že)nám šanci

 • „Lifetime Economic Impacts of Maternity“, spoluřešitel
 • 2014-2016

 

Technologická agentura České republiky (TD020188)

 • „Methods for empirical identification of socially vulnerable demographic groups and corresponding analysis of tax, benefit and other governmental policies“, spoluřešitel
 • 2014-2015

 

Nadace ERSTE Foundation pro sociální výzkum

 • „Public Policies and Female Labor Supply in the EU: Microeconomic Approach“, hlavní řešitel
 • 2013-2014

 

Grantová agentura University Karlovy (595812)

 • „Family Taxation and the Female Labor Supply: Evidence from the Czech Republic“, hlavní řešitel
 • 2012-2013

 

Technologická agentura České republiky (TD010033)

 • „Model for empirical evaluation and prediction of effects of tax policy changes“, spoluřešitel
 • 2012-2013

 

Global Development Network (RRC 12+77)

 • „The Role of Other-Regarding Preferences in the Provision of Public Goods by Fixed-Prize Lotteries“, spoluřešitel
 • 2012