Obhájené disertační práce

Rok obhajoby Autor Název práce
2024 Ing. Jiří Novák, Ph.D. Modely statistické ochrany důvěrnosti mikrodat v populačních censech
2018 Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konstrukce a využití zrychleného odhadu čtvrtletního vývoje hrubé přidané hodnoty České republiky
2018 Ing. Karel Šafr, Ph.D. Dynamická Input-Output analýza – alternativní přístupy
2016 Ing. Ludmila Petkovová, Ph.D. Systém statistických ukazatelů udržitelného rozvoje
2015 Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D. Systém statistických informací o trhu práce
2014 Ing. Jaroslav Zbranek, Ph.D., DiS. Konstrukce a využití Input-Output tabulek: historický vývoj a perspektivy
2014 Ing. Petr Musil, Ph.D. Cenové přepočty v národních účtech
2014 Ing. Lenka Hudrlíková, Ph.D. Kompozitní indikátory: konstrukce, využití, interpretace
2012 Ing. Věra Jeřábková, Ph.D. Možnosti měření efektivnosti systému financování a poskytování sociálních služeb
2012 Ing. Lenka Valentová Půlpánová, Ph.D. International Standards for Statistics on the Government Sector
2012 Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. Odhady vícefaktorové produktivity
2011 Ing. Vilém Valenta, Ph.D. Interactions Between Fiscal Policy and Real Economy in the Czech Republic: A Quantitative Analysis
2010 Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Odhady drogového trhu jako části nelegální ekonomiky
2010 Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Využití matematicko-statistických metod modelování pro odhady spotřeby fixního kapitálu a stavu nefinančních aktiv
2007 Ing. Miloslav Chlad, Ph.D. Regionální aspekty makroekonomických ukazatelů
2006 Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D. Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě – analýza vlastností a vypovídací schopnosti
2005 Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Konstrukce čtvrtletních předběžných odhadů vývoje hrubého domácího produktu s ohledem na charakter a vypovídací schopnosti oficiálních odhadů