Ing. Veronika Ptáčková

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Interní doktorand

e-mail: veronika.ptackova@vse.cz

NB 4.p., m.č. 425, tel. +420-224 095 435

Osobní údaje:

Kvalifikace a vzdělání:
2017 – dosud VŠE Praha, student doktorského studia oboru Statistika
2015 – 2017 VŠE Praha, obor Statistika (Ing.)
2011 – 2015 VŠE Praha, obor Statistické metody v ekonomii (Bc.)
2007 – 2011 Gymnázium Vlašim

Zaměstnání:
2017 – dosud Český statistický úřad – oddělení Konjunkturálních průzkumů
2016 – 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2014 – 2015 Česká pojišťovna

Pedagogická činnost:
2017 – dosud VŠE, katedra statistiky a pravděpodobnosti

2018 – dosud VŠE, katedra ekonomické statistiky

Další aktivity:
2017 – dosud Tajemnice pro studentské záležitosti na Fakultě informatiky a statistiky
2017 – dosud člen Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky