Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Externista

e-mail: xdusk06@vse.cz

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
2001 – 2007 VŠE – obor Národní hospodářství (Ing.)
2009 – 2015 VŠE – obor Statistika (Ph.D.)

Zaměstnání:

2007 – 2010 Český statistický úřad, odbor ročních národních účtů
2010 – dosud TREXIMA, spo. s r.o.

Odborné zájmy:
Statistika trhu práce