doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

foto_JS

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

docent

e-mail: sixta@vse.cz
NB 4.p., m.č. 428, tel. +420-224 095 451

Osobní údaje:

Vzdělání a vědecké hodnosti:

2001: Bc. – VŠE Praha, obor Statistika a ekonometrie
2003: Ing. – VŠE Praha, obor Statistické a pojistné inženýrství
2010: Ph.D. – VŠE Praha, obor Statistika
2016: doc. – VŠE Praha, obor Statistika

Pedagogická praxe:
2004 – dosud VŠE v Praze, FIS, Katedra ekonomické statistiky

Zaměstnání:
2002 – dosud Český statistický úřad, do 2018 odbor ročních národních účtů, od 2018 místopředseda

Členství v odborných organizacích, porotách, redakčních radách:
2009 – dosud Výkonná rada časopisu Prague Economic Papers, člen
2007 – dosud Česká statistická společnost, člen; od 2011 člen výboru
2007 – dosud Input-Output association, člen

Akademické aktivity:
2011 – dosud Akademický senát FIS, VŠE v Praze, člen

Získaná ocenění:
2007 Cena děkana FIS VŠE v Praze za vystoupení na Dni doktorandů