-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zpracovávané disertační práce

Téma disertační práce Student Školitel
Statistické zachycení příjmů, spotřeby a životních podmínek domácností na základě propojení různých datových zdrojů Ing. Michaela Jirková doc. Fischer
bude upřesněno Ing. Veronika Ptáčková doc. Fischer
Dynamická Input-Output analýza – alternativní přístupy Ing. Karel Šafr doc. Sixta
Konstrukce a využití zrychleného odhadu vývoje hrubého domácího produktu České republiky Ing. Jan Zeman doc. Fischer