Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení ankety předmětů KEST, ZS 2013/2014

Související stránky

Jakub Fischer, vedoucí KEST, 11. 5. 2014

 

Úvodem bych rád opět poděkoval studentům za vysokou účast v předmětové anketě. Podněty studentů tradičně využíváme při dalším zkvalitňování výuky, jak z hlediska výkonu jednotlivých vyučujících, tak z hlediska koncepce předmětů, jejich obtížnosti a zařazení ve studijních plánech. Níže je uvedeno mé vyjádření k předmětům, u nichž jsme obdrželi alespoň 30 % anketních lístků.

4ES411 – Hospodářská statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Předmět je zcela nově koncipovaný a jako takový nutně vyvolává rozporuplné reakce (zatímco pro některé studenty je stále příliš blízký předmětu 4ES407, pro jiné je příliš náročný). Schopnost číst odborné články v cizím jazyce a přemýšlet a diskutovat o nich (česky) nicméně považuji za standardní požadavek kladený na studenty navazujícího magisterského studia.

4ES407 – Hospodářská a sociální statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Jediná připomínka se týkala nevyváženého rozvržení času na cvičeních u jedné cvičící, což je již pro LS 2013/2014 vyřešeno.

4ES402 – Metody statistického srovnávání

Předmět je obecně hodnocen kladně s určitými výhradami. Někteří studenti si stěžují na chaotičtější projev vyučující, pracujeme na zlepšení v této oblasti, o rezervách víme. Předmět je bohužel v různých studijních plánech různě řazený, pro studenty ve vyšších ročnících má skutečně nižší „přidanou hodnotu“. Kurz je primárně určen pro studenty 1. ročníku, kam je také ve většině studijních plánů zařazený.

4ES405 – Sociální statistika

Předmět je obecně kladně hodnocen. Výhrady se týkaly hodnocení studentů (někteří se dožadují buď zavedení průběžného testu, nebo bodování domácích úkolů) či určitého překryvu s předmětem 4ES407. V příštích semestrech dojde ke změnám vyučujících, na tyto výhrady budou upozorněni.

4ES409 – Systém národního účetnictví a rozbory

Předmět je obecně kladně hodnocen. Výhrady se týkaly náročnosti předmětu (předmět opravdu náročný je, a protože jde o předmět státnicový, tak náročným i zůstane) a dále počítání příkladů u tabule. Jsem přesvědčen, že aktivita studentů na cvičeních má smysl. Od LS 2013/2014 došlo ke změně vyučující, některé výhrady by tím mohly být vyřešeny.

Těším se na Vaše odpovědi v anketě za LS 2013/2014!