Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení ankety předmětů KEST, ZS 2011/2012

Související stránky

Jakub Fischer, vedoucí KEST, 14. 3. 2012

 

Úvodem poznamenávám, že s výjimkou předmětu 4ES407 je obdržený počet anketních lístků velmi nízký (nejvýše 6 za jednotlivý předmět). Přesto i k námětům od jednotlivých studentů přistupujeme vážně a snažíme se je využít při dalším zkvalitňování výuky, jak z hlediska výkonu jednotlivých vyučujících, tak z hlediska koncepce předmětů, jejich obtížnosti a jejich zařazení ve studijních plánech.

4ES407 – Hospodářská a sociální statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Menší spokojenost (lístků však bylo k tomuto cvičení odevzdáno minimum) byla s cvičícím Ing. Zbrankem, v LS 2011/2012 učí jiný předmět, v němž s ním naopak byla v hodnoceném semestru spokojenost velká. Jeden student si dále stěžoval na časté záskoky na přednáškách (upřesňuji, že ty byly celkem dva; jeden z nich přitom nebyl skutečným záskokem, ale vysoce kladně hodnocenou zvanou přednáškou hostující profesorky doc. Zimkové z UMB Banská Bystrica v rámci projektu ERASMUS a přednášející byl přednášce přítomen). Obecně se dalším zkvalitňováním cvičení na KEST průběžně zabýváme.

4ES411 – Hospodářská statistika, 4ES506 – Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu, 4ES508 – Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje

Předměty jsou kladně hodnoceny, problém není.

4ES402 – Metody statistického srovnávání

Jeden student není spokojen s náplní kurzu. Dojde k mírné úpravě předmětu i v souvislosti se zařazením do jiného ročníku od ZS2012/13. S cvičící Ing. Petkovovou (předmět nemá přednášku) výuku předmětu průběžně řeším, učila jej 1. semestr a lze předpokládat další zlepšení.

4ES408 – Národní účetnictví

Předmět je hodnocen jako náročný a obtížný, studentům chybí cvičení. Řešeno změnou akreditace, Studijní radě FIS je navrženo přidání cvičení a změna rozsahu výuky z 2/0 na 2/2 od ZS 2012/13. Náměty studentů budou využity při koncipování a rozvoji upravovaného předmětu.

4ES405 – Sociální statistika

Jeden student si stěžuje na malou poutavost látky a na obtížnost závěrečného testu, obecně se zdá, že studenti kurs podcenili a nepochopili, že na navazujícím magisterském studiu je výuka výrazně obtížnější než studium předchozího předmětu na bakalářském studiu. Ing. Jeřábková je sice mladou, nicméně již zkušenou vyučující.

4ES409 – Systém národních účtů a rozbory

Kurs je celkově hodnocen jako náročný – kurs skutečně náročný je, jedná se o povinný a státnicový předmět na navazujícím magisterském studiu. S ohledem na potřebu zajistit řádný průběh státních závěrečných zkoušek o snížení náročnosti předmětu neuvažujeme.