Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení ankety předmětů KEST, LS 2012/2013

Související stránky

Jakub Fischer, vedoucí KEST, 2. 7. 2013

 

Úvodem bych rád opět poděkoval studentům za vysokou účast v předmětové anketě. Podněty studentů tradičně využíváme při dalším zkvalitňování výuky, jak z hlediska výkonu jednotlivých vyučujících, tak z hlediska koncepce předmětů, jejich obtížnosti a zařazení ve studijních plánech. Níže je uvedeno mé vyjádření k předmětům, u nichž jsme obdrželi alespoň 30 % anketních lístků.

4ES407 – Hospodářská a sociální statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Na základě výsledků ankety zimního semestru byla přijata opatření ke zlepšení situace na cvičeních u jednoho z cvičících, nyní již je jeho hodnocení zcela bezproblémové. Děkujeme ještě jednou studentům za zpětnou vazbu, i díky ní se podařilo situaci zlepšit. K návaznosti na předmět 4ES402 a k počítačové výuce viz komentář k předmětu 4ES402.

4ES506 – Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje

Předmět je kladně hodnocen, problém není.

4ES402 – Metody statistického srovnávání

Předmět je kladně hodnocen, problém není. Pokud jde o literaturu ke studiu, KEST speciálně k tomuto předmětu připravuje skripta, řada oblastí je nicméně již nyní pokryta v 6. kapitole knihy Statistika pro ekonomy (Hindls a kol.). Pokud jde o velikost místnosti, toto bohužel není v moci katedry, místnosti jsou přidělovány Pedagogickým oddělením VŠE. K výuce na počítačích: počítačová výuka má řadu výhod, ale i řadu nevýhod (ostatně někteří studenti si v anketě k předmětu 4ES407, kde výuka na počítačích je, naopak přejí část příkladů počítat „v ruce“). Ze zkušeností z výuky všech předmětů KEST se ukazuje rozdělení cvičení předmětů 4ES402 a 4ES409 coby „nepočítačových“ a předmětu 4ES407 s cvičením na počítačích jako osvědčené a většinově akceptované. Pokud jde o návaznost kurzů 4ES402 a 4ES407, na webu KEST je již delší dobu v popisu předmětu 4ES402 uvedeno, že tento slouží jako vhodný přechod mezi základním kurzem statistiky a kurzem 4ES407. Informace najdete zde.

4ES405 – Sociální statistika

Předmět je kladně hodnocen, problém není.