Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení ankety předmětů KEST, LS 2011/2012

Související stránky

Jakub Fischer, vedoucí KEST, 14. 10. 2012

Úvodem bych rád poděkoval studentům za výrazné zvýšení účasti v předmětové anketě. Podněty studentů využijeme při dalším zkvalitňování výuky, jak z hlediska výkonu jednotlivých vyučujících, tak z hlediska koncepce předmětů, jejich obtížnosti a jejich zařazení ve studijních plánech.

4ES407 – Hospodářská a sociální statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost, kladně jsou hodnoceni i vyučující. Jeden respondent si stěžuje na nesrovnatelnost obtížnosti testů na jednotlivých cvičeních, statistickou analýzou nebyl prokázán významný rozdíl mezi kurzy jednotlivých vyučujících. Každý z vyučujících opravdu přistupuje ke cvičení trochu jinak, v rámci akademické svobody jsem přesvědčen, že je to tak v pořádku, student si ostatně může vybrat, čí přístup je mu bližší. Z mého pohledu i různé vyučovací metody mohou vést ke stejnému výsledku, jímž je dosaženo u studentů požadovaných výstupů z učení.

4ES411 – Hospodářská statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Dva studenti nebyli spokojeni s kvalitou přednášek a s průběhem zkoušky. S vyučujícím byl problém podrobně prodiskutován, lze předpokládat, že v zimním semestru 2012/13 budou i tyto drobné problémy odstraněny. (Předmět byl tímto vyučujícím vyučován v LS 2012/13 poprvé.)

4ES506, 4ES508

Předměty jsou kladně hodnoceny, jednomu studentovi se nelíbilo, že předmět je založen zejména na prezentacích studentů. Ano, je tomu tak, předmět je i takto akreditován. Student dále namítá, že by mohlo být poskytnuto více informací od vyučujících o tom, jak psát semestrální práci, tento námět bude využit v ZS 2012/13, kdy navíc dochází ke změně vyučujícího.

4ES526 – Undestanding Economic and Social Indicators

Předmět je kladně hodnocen, problém není.

4ES402 – Metody statistického srovnávání

Předmět je v zásadě kladně hodnocen, vyučující, ač doktorandka, je 69 % respondentů považována za skutečného odborníka v dané problematice.  Studenti, ač mají určité výhrady k celkové kvalitě kursu, je bohužel neuvádějí konkrétně s výjimkou stesku na malou velikost učebny (toto je bohužel mimo kompetence katedry). Očekávám, že k výraznému posunu jak v pojetí, tak v hodnocení kursu dojde v souvislosti se změnou ročníku, pro nějž je tento předmět určen.

4ES405 – Sociální statistika

Předmět je kladně hodnocen, problematika návaznosti na předmět 4ES407 je průběžně řešena s vyučující. Několik studentů považuje předmět za málo náročný. Bude řešeno, pro ZS 2012/13 došlo i s přihlédnutím k námětům studentů ke změně požadavků na absolvování předmětu směrem k vyšší náročnosti.

4ES409 – Systém národních účtů a rozbory

Kurs je již delší dobu celkově hodnocen jako náročný – kurs skutečně náročný je, jedná se o povinný a státnicový předmět na navazujícím magisterském studiu. S ohledem na potřebu zajistit řádný průběh státních závěrečných zkoušek o snížení náročnosti předmětu neuvažujeme.