Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhodnocení ankety předmětů KEST, ZS 2012/2013

Související stránky

Jakub Fischer, vedoucí KEST, 17. 3. 2013

 

Úvodem bych rád poděkoval studentům za vysokou účast v předmětové anketě. Podněty studentů využijeme při dalším zkvalitňování výuky, jak z hlediska výkonu jednotlivých vyučujících, tak z hlediska koncepce předmětů, jejich obtížnosti a jejich zařazení ve studijních plánech.

4ES407 – Hospodářská a sociální statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Studentům chybí vhodná literatura ke kursu, intenzivně na její přípravě pracujeme. Někteří respondenti nebyli spokojeni s přístupem jednoho z cvičících, zejména s nesouladem mezi probranou látkou a obsahem testu v jeho cvičeních. S cvičícím jsem všechny problematické okruhy probral a očekávám, že již v tomto semestru dojde k výraznému zlepšení.

4ES411 – Hospodářská statistika

Obecně s kurzem převládá spokojenost. Studenti oceňují „lidský přístup obou vyučujících, přátelskou atmosféru, již tradiční pro KEST“. Toho si vážíme a pokusíme se toto naplňovat i v dalších předmětech. Někteří studenti naopak s přístupem vyučujících spokojeni nebyli. Kurs není v tomto semestru vyučován, od ZS 2013/14 dojde k výrazné obměně jak koncepce, tak vyučujících. Na literatuře ke kursu pracujeme.

4ES506 – Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu

Předmět je kladně hodnocen, problém není.

4ES402 – Metody statistického srovnávání

Předmět je kladně hodnocen, problém není. Upozorňuji přátelsky studenty, že na vysoké škole není každý vyučující „profesor“, oslovovat Ing. Petkovovou „paní profesorko“ (na hodinách i v anketě) se mi jeví jako předčasné.

4ES405 – Sociální statistika

Předmět je kladně hodnocen, problém není.

4ES409 – Systém národního účetnictví a rozbory

Předmět je kladně hodnocen. Jeden student žádá na cvičení více vysvětlovat postupy řešení (projednáno s cvičícím), druhý se domnívá, že je příliš vysoký počet kreditů za zkoušku. Bohužel v situaci, kdy má předmět výuku 6 hodin týdně, je 7 ECTS kreditů naprosto minimálním kreditovým ohodnocením.