Významné publikace

 

Knižní monografie

Články v časopise s impakt faktorem

Články v časopise (Scopus)

Články v časopise – recenzované

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

 

Významné publikace v ostatních jazycích naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague