Výsledky vědecké činnosti

odhady hrubého domácího produktu (HDP) České republiky za roky 1970 – 1989 v ESA 2010

odhad kapitálových služeb

odhad regionálních cenových hladin v České republice

regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou včetně experimentálně sestavených regionálních input-output tabulek

regionální statistické struktury – interregionální struktury (rok 2013)

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague