Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Statistický den v Ústí nad Labem

Související stránky

Letošní Statistický den pořádaný Českou statistickou společností se konal pod záštitou děkana Fakulty sociálně-ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Jaroslava Koutského. Vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ a člen katedry ekonomické statistiky FIS VŠE Jaroslav Sixta seznámil účastníky s novými změnami v systému národních účtů, činnost Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem představil její ředitel Roman Bechtold. Další příspěvky se zabývaly analýzou přežití u onkologických pacientů, modelováním průtoků řek a zbývající byly teoreticky zaměřené. „Statistici z akademické sféry projevili velký zájem o obsah zjišťování ČSÚ,“ uvedl Ondřej Vozár z ČSÚ, podle něhož akce tohoto typu přispívají k vzájemnému porozumění mezi akademickou sférou a oficiální statistikou.