Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přednáška Mgr. Šárky Šustové (ČSÚ) o výběrových šetření v domácnostech 31.10.2013

Související stránky

Katedra ekonomické statistiky srdečně zve všechny zájemce z řad akademických pracovníků, studentů i dalších odborníků na přednášku Mgr. Šárky Šustové z Českého statistického úřadu na téma „Výběrová šetření v domácnostech“. Šárka Šustová pohovoří o výběrových šetření, které zajišťuje ČSÚ a která probíhají u vybraných českých domácností se zaměřením na výběrové šetření Životní podmínky. Pozornost bude věnovat jednotkám zjišťování, jeho obsahu, přepočtu na celkovou populaci a hlavním výsledkům, které je možné z tohoto šetření získat. Přednáška se koná dne 31. 10. 2013 od 12,45 v místnosti číslo SB 324. Registrace není nutná.