Přednáška hostující profesorky doc. Emílie Zimkové (Univerzita Mateja Béla) – Měření efektivnosti v bankovnictví a pojišťovnictví prostřednictvím DEA (9. 12. 2014)

Katedra ekonomické statistiky FIS VŠE srdečně zve všechny zájemce na přednášku hostující profesorky z Univerzity Mateja Béla v Banské Bystrici doc. Ing. Emílie Zimkové, Ph.D., s názvem „Meranie technickej efektívnosti a super-efektívnosti v komerčnom bankovníctve a poisťovníctve prostredníctvom obalovej analýzy dát.“ Přednáška se koná v úterý 9. 12. 2014 od 16,15 v učebně RB205.

Anotace přednášky:
Cieľom prednášky je demonštrovať možnosť využitia deterministických výskumných metód, konkrétne obalovej analýzy dát (DEA), pri meraní efektívnosti a super-efektívnosti rozhodovacích ekonomických jednotiek. Na príklade prípadových štúdií z oblasti komerčného bankovníctva a poisťovníctva budú zdieľané možnosti aplikácie teórie produkčného procesu komerčného bankovníctva a poisťovníctva pri kvantifikácii technickej efektívnosti a super-efektívnosti rozhodovacích ekonomických jednotiek prostredníctvom obalovej analýzy dát. V závere prednášky budú prezentované možnosti merania výkonnosti v oblasti bankovníctva a poisťovníctva prostredníctvom Malmquistovho indexu

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague