Termíny

25.6.2018 - Magisterské promoce FIS

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přednáška hostující profesorky Aleny Kaščákové (UMB) o statistice rodinných účtů na Slovensku 27.9.2012

Související stránky

Katedra ekonomické statistiky VŠE srdečně zve všechny zájemce z řad akademických pracovníků, studentů i dalších odborníků na přednášku hostující profesorky Ing. Aleny Kaščákové, Ph.D. na téma statistiky rodinných účtů (SRÚ) ve Slovenské republice. Ing. Kaščáková promluví o historii a současné metodice SRÚ v SR, tvorbě zpravodajské sítě a vah, systému sběru údajů a zveřejňování výsledků a představí vybrané výsledky získané v rámci této statistiky. Přednáška se koná dne 27. 9. 2012 od 12,45 v místnosti číslo SB 308. Bližší informace poskytne doc. Fischer (fischerj@vse.cz). Registrace účasti není nutná.