Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Nabízená témata bakalářských prací:

Téma Vedoucí práce
Analýza citlivosti a závislostí ukazatelů Světového indexu míru Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Analýza kompozitního indikátoru HDI Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Analýza nezaměstnanosti absolventů veřejných vysokých škol podle studijních programů Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Analýza rozdílů mezi indexem spotřebitelských cen a implicitním deflátorem výdajů na konečnou spotřebu domácností Ing. Petr Musil
Ekonomická situace v regionech ČR Ing. Petr Musil
Řetězení a jeho vliv na přiměřenost odhadu makroagregátů (porovnání přepočtu makroagregátů pomocí zřetězených indexů a bazických indexů) Ing. Petr Musil
Stanovení vah pro měření inflace a vliv jejich změn na odhad míry inflace Ing. Petr Musil
Typy cenových indexů a vztahy mezi nimi Ing. Petr Musil
Vývoj indikátoru důvěry spotřebitelů ve vybraných zemích Ing. Veronika Ptáčková
Vývoj souhrnného podnikatelského indikátoru důvěry ve vybraných zemích Ing. Veronika Ptáčková
Ekonomická statistika v kontextu ekonomické teorie a analýzy Ing. Karel Šafr
Statistická analýza dopadu sankcí proti Ruské federaci na zahraniční obchod Ing. Karel Šafr
Ukazatele fixního kapitálu: metodika a analýzy Ing. Karel Šafr
Non-response v panelových šetřeních („attrition“) Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Zpracovávané bakalářské práce:

Téma bakalářské práce Student Vedoucí práce
Hodnocení regionální struktury vzdělanosti v kontextu makroekonomických ukazatelů Ing. Karel Šafr
Výdaje na vědu a výzkum: statistické zachycení, mezinárodní srovnání Ing. Karel Šafr

Obhájené bakalářské práce:

Rok Název bakalářské práce Autor
2018 Vývoj vybraných ukazatelů sociálně-hospodářské statistiky v zemích Evropské unie po vstupu do euro oblasti Drážný Jaroslav
2018 Statistická analýza dopadu sankcí proti Ruské federaci na zahraniční obchod Holoubková Marie
2018 Faktory ovlivňující časovou vytíženost studentů vysokých škol v České republice Kudrnáč Jan
2018 Konstrukce HDI pro kraje České republiky Neubergerová Eva
2018 Analýza ukazatele Světového indexu míru Stasevich Alisa
2017 Vývoj pojistného trhu v ČR po roce 2004 v kontextu makroekonomických ukazatelů Hrubanová Magdalena
2017 Vývoj ekonomických indikátorov v krajinách bývalého východného bloku po vstupe do Európskej únie Chorvátová Martina
2017 Vývoj vybraných sociálních indikátorů zemí bývalého východního bloku po vstupu do EU Polk Robin
2017 Porovnání měr nezaměstnanosti absolventů českých vysokých škol podle různých faktorů Ryba Lukáš
2017 Mezinárodní srovnání ukazatelů z EU-SILC Trezzi Bohdana
2016 Index cen výrobců a index spotřebitelských cen a jejich vzájemné vztahy Benkovičová Michaela
2016 Hodnocení kvality dosaženého vzdělání jako faktoru uplatnitelnosti absolventů VŠE na trhu práce Bezděk Jaroslav
2016 Trestná činnost v krajích České republiky v závislosti na ekonomické vyspělosti kraje Buchal Matěj
2016 Srovnání vývoje indexů spotřebitelských cen v ČR a EU Hanzal Vít
2016 Sociální skupiny domácností v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie Havrila Lukáš
2016 Vývoj nezaměstnanosti a uplatnění absolventů veřejných vysokých škol podle studijních programů Jiruška Tomáš
2016 Ekonomická situace v České republice před rokem 1989 Novák Jiří
2016 Vývoj míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti v regionech ČR v době hospodářské recese Vlček David
2015 Statistické zachycení vývoje cenové hladiny v ČR a v Kanadě Dibelka Jiří
2015 Analýza závislosti a citlivosti indikátorů HDI Staněk Tomáš
2014 Analýza vývoje objemu a struktury výdajů na konečnou spotřebu v České republice Paul Miroslav
2014 Analýza trhu práce dle vzdělanostní struktury Ptáčková Veronika
2014 Analýza trhu práce z pohledu regionů ČR Sirota Alex
2014 Analýza rozdílu harmonizovaného a národního indexu spotřebitelských cen v ČR Vrabec Václav
2013 Historické a současné přístupy k měření nezaměstnanosti v ČR Beranová Lucie
2013 Konstrukce burzovních indexů v ČR a porovnání jejich vývoje Hřebejk Jan
2013 Vývoj produktivity práce ve Vietnamu Ngo Duc Thanh
2013 Analýza trhu práce z pohledu regionů ČR Slavníková Lucie
2013 Analýza trhu práce z pohledu regionů ČR Vaníčková Lucie
2012 Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky Kieslichová Kateřina
2012 Příspěvek na péči jako nástroj financování sociálních služeb Raif Miroslav
2012 Regionální dostupnost veřejných služeb z geografického hlediska Srnová Zdeňka
2012 Vývoj produktivity práce v ČR a EU 15/EU 27 Vencbauerová Šárka
2011 Kompozitní indikátory životní úrovně Pelikánová Radka
2011 Možné přístupy k měření společenského pokroku: nad návrhy Stiglitzovy komise Stanislavová Barbora
2011 Různá pojetí propočtu souhrnné produktivity faktorů Zeman Jan
2010 Mezinárodní srovnání sociálních indikátorů ČR v období po vstupu do EU (2005-2008) Novotná Lenka
2010 Muži vs. ženy v ČR – srovnávací analýza s využitím vybraných statistických dat Suchánková Petra
2009 Metody hodnocení návratnosti individuálních investic do terciárního vzdělání Mináriková Jana
2008 Nezaměstnanost v ČR v souvislosti s dosaženým vzděláním Petkovová Ludmila
2007 Mzdy v České republice v souvislosti s dosaženým vzděláním Hudrlíková Lenka

Dokumenty potřebné pro zpracování bakalářské práce:

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Bakalářská práce – potvrzení