Vedlejší specializace

Katedra ekonomické statistiky se podílí na zajištění 2 vedlejších specializací:

Analýzy sociálně ekonomických dat (4AD)

Demografie a sociální analýza (4DS)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague