Ing. Jan Fischer, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Externista

e-mail: jan.fischer@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague