Ing. Karel Šafr, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra ekonomické statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Odborný asistent

e-mail: karel.safr@vse.cz
NB 4.p., m.č. 425, tel. +420-224 095 435

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
2009 – 2012  VŠE Praha – obor: Ekonomie (Bc.)
2012 – 2014  VŠE Praha – obor: Ekonomická analýza (Ing.)
2014 – 2018  VŠE Praha – obor: Statistika (Ph.D.)

Pedagogická činnost:
2014 – dosud VŠE, katedra statistiky a pravděpodobnosti

Získaná ocenění:
Cena děkana FIS VŠE za publikační činnost v roce 2015
Cena děkana FIS VŠE za publikační činnost v roce 2016
Cena Josefa Hlávky za rok 2017
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2017

Praxe:
2017 – 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta UK (17-06621S)
2014 – dosud Český statistický úřad
2012 – 2015 IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.
2012 – 2014 Pomocná vědecká síla na katedře ekonomiky životního prostředí, VŠE

Odborná spolupráce:
2013 – VYCERRO (UJEP), Studie: Vyhodnocení vybraných národohospodářských aspektů výstavby vodního díla na Labi.
2013 – Svaz průmyslu a dopravy, Studie: Vliv environmentální legislativy a regulativy na český průmysl.
2013 – Svaz hutnictví a železa, Studie: Vliv environmentální legislativy a regulativy na český průmysl: Regionální input-output analýza.

Studijní stáž:
Mezinárodní měnový fond ve Vídni (10/2016)