Nabízená témata disertačních prací

Téma Školitel
Koherence sociálně ekonomických ukazatelů jako předpoklad ekonomického prognózování doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Nepřímé metody sestavování čtvrtletních národních účtů prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Předběžné odhady HDP prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Historie národního účetnictví prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague