Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cena rektorky za prestižní publikaci za rok 2014 putuje na Katedru ekonomické statistiky

Související stránky

Jaroslav Sixta a Jakub Fischer obdrželi na zasedání Vědecké rady VŠE dne 4. 11. 2014 Cenu rektorky za prestižní publikaci za rok 2014 (2. místo) za článek „Using Input-Output Tables for Estimates of Czech Gross Domestic Product 1970-1989“ uveřejněný v časopise Economic Systems Research – Journal of the International Input-Output Association. Oceněným blahopřejeme.