Archiv rubriky: Aktuality

Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Vedoucí Katedry ekonomické statistiky Petr Mazouch v červnu 2019 představil svoji Analýzu mezd učitelů v kontextu ostatních profesí. Zájemci v prezentaci najdou základní časové a prostorové srovnání výše mezd a platů konkrétních učitelských profesí v mateřských, základních, středních či vysokých školách. Z analýzy vyplývá dlouhodobé podfinancování mezd a platů učitelů, zejména ve vztahu k jiným profesím vykonávaným […]

Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Nová publikace – Kohortní úmrtnostní tabulky ČR

V lednu 2019 vyšla nová publikace věnovaná kohortním úmrtnostním tabulkám. Výsledek meziuniverzitní tvůrčí huti (autory jsou Petr Mazouch z katedry ekonomické statistiky FIS VŠE a Klára Hulíková Tesárková z katedry demografie a geodemografie PřF UK) významným způsobem přispívá k současnému stavu poznání v oblasti úmrtnosti, neboť kohortní úmrtnostní tabulky nebyly pro ČR v této metodické […]

Analýza mezd učitelů v kontextu ostatních profesí

Registrace do I-Week kurzů International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je […]

Noví absolventi doktorského studia

Dne 11. 9. 2018 dokončili úspěšně studium na Fakultě informatiky a statistiky v oboru Statistika doktorandi: – Ing. Jan Zeman, Ph.D. (vedoucí: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.) – Ing. Karel Šafr, Ph.D. (vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.) Jan Zeman se věnoval ve své disertační práci zrychlenému odhadu makroekonomických agregátů. Karel Šafr se věnoval vlivu […]

Rozhovor s novým místopředsedou ČSÚ, doc. Sixtou

V časopise Statistika a my, vydávaném Českým statistickým úřadem, vyšel rozhovor s nově jmenovaným místopředsedou ČSÚ a odborným asistentem KEST doc. Ing. Jaroslavem Sixtou, Ph.D., na téma moderních trendů ve zpracování statistik.

Rozhovor s Ing. Karlem Šafrem

V časopise Statistika a my, vydávaném Českým statistickým úřadem, vyšel rozhovor s doktorandem na KEST a zaměstnancem odboru národních účtů ČSÚ Ing. Karlem Šafrem.

doc. Sixta z KEST jmenován místopředsedou Českého statistického úřadu

http://www.statistikaamy.cz/2018/03/jaroslav-sixta-ve-vedeni-csu/