Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyšla nová monografie o národním účetnictví

Související stránky

Kniha Národní účty – nástroj popisu globální ekonomiky, vznikla shodou okolností ve zvláštním, pro mnohé z nás v dosud nepoznaném období. V období světové finanční a hospodářské krize. V období krize takového rozsahu, že se začaly objevovat reminiscence na 30. léta minulého století. Příhodnější dobu k vydání si tato monografie tedy snad ani nemohla vybrat. Prostě umění nechtěného. Všude kolem se náhle, na sklonku první dekády nového tisíciletí, ve všech pádech začala skloňovat tempa růstu makroagregátů, hovořilo se o recesi vymezené poklesem tvorby hrubého domácího produktu, o stagnující spotřebě.

Že by renesance agregátů národních účtů? Asi ano a je to dobře. Dosud spíše opomíjené modely národního hospodářství, které dříve zajímaly ponejvíce jen finančníky, statistiky a ekonomické teoretiky, se pod tíhou nepřízně ekonomického vývoje rázně vynořují na povrch a stávají se naráz přitažlivým tématem obklopujícím také podnikové managementy, média a politiku.

Otázka ale zní: jsme svými makroekonomickými vědomostmi dobře připraveni na takovou přízeň zájmu? Říká se, že pesimista je optimista, k němuž se dorazily informace. V případě znalosti pouček národního účetnictví by se snad dalo i parafrázovat, že optimista je pesimista, který začal chápat souvislosti a k němuž se dostaly informace. V tomto případě informace o statistickém modelu, který se nazývá národní účetnictví a který může možná mnohem více, než si myslíme, napomoci k tomu, abychom začali chápat procesy kolem nás. Procesy, jež se odehrávají ve světě makroekonomiky a jež v tak dramatické míře ovlivňují i hospodářský mikrosvět. Znalost elementárních principů národního účetnictví umožňuje uživateli těchto informací pochopit vzájemné souvislosti ekonomických jevů, příčiny pozitivního i negativního vývoje národního hospodářství a jeho částí. A pochopit je přece první a nejdůležitější předpoklad k imperativu uspět.

Budeme rádi, když kniha, sloužící k Vašemu poznání světa ekonomie, naplní všechna čtenářská očekávání. A budeme rovněž vděčni i za připomínky a poznatky, které nám případně sdělíte.

Vaši autoři