Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyšla nová kniha o makroekonomických agregátech a hospodářském cyklu

Související stránky

Kniha System of National Accounts and Business Cycle autora Václava Rybáčka je věnována teoretickému pozadí makroekonomických agregátů národního účetnictví, úspor a HDP a dále historickému vývoji názorů na vymezení a měření produktivních aktivit. Monografie poskytuje alternativní pohledy na konstrukci agregátů, modifikace vypovídací schopnosti za použití nástrojů systému národních účtů. Současně se autor věnuje vazbě agregátů na finanční situaci ekonomických subjektů a nabízí možné nástroje k analýze finanční udržitelnosti růstu, jako jedné z důležitých výzev hospodářské krize začátku 21. století.

Rybáčkova monografie obohacuje nabídku literatury doporučené studentům pokročilých předmětů katedry ekonomické statistiky.