Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. převzala čestný titul Doctor honoris causa

Související stránky

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. převzala na slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Mateja Bela v Banske Bystrici dne 9. června 2011 čestný titul Doctor honoris causa a získala tak ocenění za významné zásluhy v oblasti rozvoje národního účetnictví a v řízení vědy a výzkumu. Profesorka Hronová je dlouholetou členkou katedry ekonomické statistiky; přes náročnou a odpovědnou činnost ve významných pozicích (prorektorka VŠE pro vědu a výzkum, první místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace) se stále plně věnuje akademickým činnostem, o čemž svědčí nejen přednášky pro studenty navazujícího magisterského studia a úspěšné vedení doktorandů (z nichž tři obhájili své práce v posledních dvou letech), ale i nedávno vydaná monografie věnovaná národnímu účetnictví, jejíž je prof. Hronová hlavní autorkou. Za katedru ekonomické statistiky k udělení titulu Doctor honoris causa blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů i radosti nejen při práci na naší katedře.