Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přednáška Mgr. Šárky Šustové (ČSÚ) o výběrových šetření v domácnostech 31.10.2013

Související stránky

Katedra ekonomické statistiky srdečně zve všechny zájemce z řad akademických pracovníků, studentů i dalších odborníků na přednášku Mgr. Šárky Šustové z Českého statistického úřadu na téma „Výběrová šetření v domácnostech“. Šárka Šustová pohovoří o výběrových šetření, které zajišťuje ČSÚ a která probíhají u vybraných českých domácností se zaměřením na výběrové šetření Životní podmínky. Pozornost bude věnovat jednotkám zjišťování, jeho obsahu, přepočtu na celkovou populaci a hlavním výsledkům, které je možné z tohoto šetření získat. Přednáška se koná dne 31. 10. 2013 od 12,45 v místnosti číslo SB 324. Registrace není nutná.