Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přednáška doc. Kluibera – Simulace metodou Monte Carlo

Související stránky

Katedra ekonomické statistiky ve spolupráci se Spolkem mladých statistiků VŠE pořádá dne 22. 4. 2010 od 16:15 přednášku doc. RNDr. Zdeňka Kluibera, CSc., Ph. D. na téme Simulace metodou Monte Carlo. Přednáška se uskuteční v zasedací místnosti Fakulty informatiky a statistiky RB 336. Srdečně zveme nejen členy Spolku mladých statistiků a studenty statistických oborů, ale i ostatní zájemce o danou problematiku.