-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na přednášku doc. Zimkové – Národní účetnictví a makroekonomické finanční programování

Související stránky

Katedra ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE vás zve na přednášku Národní účetnictví a makroekonomické finanční programování, která se koná dne 21. listopadu 2011 v 9,15 hod. v RB 210

Přednášející: doc. Ing. Emilia ZIMKOVÁ, PhD., vedoucí oddělení financí, bankovnictví a investování, katedra financí a účetnictví Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici