Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Členové katedry a doktorandi

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Tajemnice katedry: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Šárka Zívalová

 

Členové katedry

Jméno E-mail Kancelář Telefon
Profesoři
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. hronova@vse.cz 426 NB 5404
Docenti
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. fischerj@vse.cz 168 NB 5737
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. sixta@vse.cz 428 NB 5451
Odborní asistenti a asistenti
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. mazouchp@vse.cz 427 NB 5453
Ing. Petr Musil, Ph.D. petr.musil@vse.cz 427 NB 5453
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. kristyna.vltavska@vse.cz 428 NB 5451
Interní doktorandi
Ing. Michaela Jirková michaela.jirkova@vse.cz 425 NB 5435
Ing. Veronika Ptáčková xptav00@vse.cz 425 NB 5435
Externí doktorandi a externisté
Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D. xdusk06@vse.cz
Ing. Jan Fischer, CSc. jan.fischer@vse.cz
Ing. Karel Šafr karel.safr@vse.cz 425 NB 5435
Ing. Jaroslav Zbranek, Ph.D jaroslav.zbranek@vse.cz
Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D. zelenym@vse.cz
Ing. Jan Zeman jan.zeman@vse.cz 425 NB 5435

Konzultační hodiny členů katedry a doktorandů naleznete na ISISu.